Spring til indhold

Genåbning af idrætsfaciliteter

I takt med at sundhedsmyndighederne anbefaler og tillader en genåbning af idrætsfaciliteter og -aktiviteter, bliver der også åbnet i Holbæk Kommune.

De idrætsforeninger, som henvender sig til Kultur- og Fritidssekretariat, for at høre, om de må genåbne deres udendørsaktiviteter, får nu hjælp. Kultur- og Fritidssekretariatet vil nemlig på foreningernes vegne kontakte Sundhedsstyrelsens Corona-hotline, og her få en afklaring af, hvor vidt og hvordan, det er forsvarligt at åbne for de enkelte sportsgrene.

Den gradvise genåbning af kommunens idrætsfaciliteter kommer til at foregå helt parallelt med myndighedernes udmeldinger og anbefalinger. Derfor er det bedste råd til idrætsforeningerne, at de kontakter kommunens Kultur- og Fritidssekretariat og får hjælp til, hvor vidt, hvornår og hvordan, de kan komme til at udøve deres sportsgren.

Medarbejderne hos Kultur- og Fritidssekretariatet sidder klar til at besvare henvendelser fra kommunens idrætsfaciliteter. De kan kontaktes på mail kulturogfritid@holb.dk eller via hovednummeret 72 36 36 36.

Derudover henvises der til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer på www.coronasmitte.dk.

Pressemeddelelse:
Udendørs idræt åbner i takt med de nationale retningslinjer

Herunder vil det fortløbende blive offentliggjort, hvilke idrætsfaciliteter - og dermed aktiviteter - der bliver genåbnet.

TOILETTER

Status pr. 28. maj 2020

Holbæk Kommune kan genåbne toiletter i de forskellige idrætsfaciliteter, såfremt der er ønske om det fra brugerne. Der er allerede åbnet toiletter visse steder, men flere steder kan komme på tale. Kontakt Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk, hvis du ønsker toiletterne genåbnet.

Omklædnings- og badefaciliteter må fortsat ikke benyttes. Der, hvor toiletterne ligger sammen med omklædning og bad, vil der blive afspærret, så kun toiletterne er tilgængelige.

Genåbning af toiletter kræver overholdelse af retningslinjerne om rengøring fra sundhedsmyndighederne.

Retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om rengøring.

JUDO OG JU-JITSU

Status pr. 19. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs judo- og ju-jitsu-træning (kun teknik, ikke kropskontaktunder forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Judo & Ju-Jitsu Union.

Anbefaling fra Dansk Judo & Ju-Jitsu Union.

FÆGTNING

Status pr. 18. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs fægtetræning (ikke fægtekampeunder forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Fægte-Forbund.

Anbefaling fra Dansk Fægte-Forbund.

KROLF

Status pr. 15. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs krolf under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og DGI.

Anbefaling fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og anbefaling fra DGI.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UDENDØRS AKTIVITETER

Status pr. 14. maj 2020

Kulturministeriet har i samarbejde med idrættens store organisationer - DIF og DGI - opdateret de generelle retningslinjer for udendørs aktiviteter. De samlede retningslinjer kan ses af nedenstående link, men hovedpunkterne er disse:

 • Sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger skal stadig følges
 • Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer fastholdes
 • Hold om muligt to meters afstand
 • Udendørs idræt med sporadisk kropskontakt er tilladt
 • Udendørs idræt med kropskontakt (boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv.) kan alene igangsætte træningsaktiviteter
 • Udendørs idræt uden kropskontakt (tennis, ridning, sejlsport osv.) kan genoptage turneringsvirksomhed (forsamlingsforbud skal overholdes)
 • Klassiske indendørs idrætter kan etableres udendørs aktiviteter
 • Kampsport og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler skal fortsat holdes lukket
 • HUSK AT LÆSE RESTEN AF DE OPDATEREDE RETNINGSLINJER (link nedenfor)

Opdaterede generelle retningslinjer for udendørs aktiviteter

CYKLING

Status pr. 13. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs cykling under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danmarks Cykle Union.

Anbefaling fra Danmarks Cykle Union

PETANQUE

Status pr. 12. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs petanque under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Petanque Forbund.

Anbefaling fra Dansk Petanque Forbund

FODBOLD

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs fodbold under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Boldspil-Union.

Anbefaling fra Dansk Boldspil-Union

GENERELT OM UDENDØRS FYSISK TRÆNING

Status pr. 11. maj 2020

Sundhedsstyrelsen oplyser, at udendørs træning kan lade sig gøre, så længe foreninger og udøvere overholder følgende retningslinjer:

 • Hold afstand (én meter og højst 10 personer)
 • Undgå kontaktsport
 • Undgå at dele mad med andre
 • Hav god håndhygiejne
 • Brug dine egne redskaber og remedier

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at politiet til enhver tid kan afbryde aktiviteterne, hvis politiet i den konkrete situation skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Herunder hvis der er samlet flere end 10 personer samme sted.

Sundhedsstyrelsen forudsætter, at klubhuse samt toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter stadig er lukkede. Holbæk Kommune vil således ikke åbne op for sådanne.

På denne baggrund kan Holbæk Kommune genåbne kommunale faciliteter til generel udendørs fysisk træning. Det er en forudsætning for denne genåbning, at alle foreninger tilrettelægger deres udendørs aktiviteter inden for de ovennævnte retningslinjer og i overensstemmelse med anbefalinger, som landsforbundene for de enkelte idrætsgrene har udarbejdet.

Genåbningen af udendørs faciliteter gælder fra og med fredag 24. april 2020.

SKYDNING

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs skydning under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Skytte Union.

Anbefaling fra Dansk Skytte Union

DISC GOLF

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs disc golf under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Disc Golf Union.

Anbefaling fra Dansk Disc Golf Union

GARDER

Status pr. 29. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs garderaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Landsgarderforeningen samt under hensyntagen til de seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at lærere under ingen omstændigheder må samle de hjemsendte elever fra 6.-10. klasse på eller uden for skolen.

Anbefaling fra Landsgarderforeningen.

SPEJDERE

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs spejderaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Anbefaling fra Dansk Ungdoms Fællesråd

CRICKET

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs cricket under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Cricket Forbund.

Anbefaling fra Dansk Cricket Forbund

ATLETIK OG MOTIONSLØB

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs atletik og motionsløb under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Atletik.

Anbefaling fra Dansk Atletik

KANO, KAJAK, RONING

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs kano, kajak og roning under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Kano & Kajak Forbund samt Dansk Forening for Rosport.

Anbefaling fra Dansk Kano & Kajak Forbund

Anbefaling fra Dansk Forening for Rosport

TENNIS OG PADEL

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs tennis og padel under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Tennis Forbund.

Anbefaling fra Dansk Tennis Forbund

UDENDØRS MODELSPORT

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs modelsport under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra relevante landsforbund.

GOLF

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsen oplyser, at det som udgangspunkt ikke er i strid med regeringens restriktioner at spille golf, så længe der alene er tale om udendørs aktivitet på selve banen. Der må ikke være indendørs aktivitet i klubhus og lignende. Brugen af golfbanen skal ske inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer. Derudover skal de øvrigt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen respekteres.

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at politiet til enhver tid kan afbryde aktiviteterne på golfbanen, hvis politiet i den konkrete situation skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19.

RIDNING

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline oplyser følgende:

 • Udendørs rideundervisning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer skal dog overholdes. Det samme skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, behørig afstand og hensigtsmæssig adfærd
 • Rideskoleelever må ikke klargøre og pleje hestene inde i stalden i forbindelse med udendørs rideundervisning. Stalden vil i sådanne tilfælde betragtes som et lokale til sports- og fritidsaktiviteter. Rideskolens personale skal derfor selv sørge for at bringe hestene ud og ind af stalden i forbindelse med afholdelse af udendørs rideundervisning
 • Man må gerne som privat opstalder møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov
 • I henhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst to timer fem dage om ugen. Ved motionering forstås for eksempel ridning med rytter eller longering. Det vil sige at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes
 • En ridehal må ikke anvendes til rideundervisning, da der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette omfatter også sports- og fritidsaktiviteter i ridehaller

HUNDETRÆNING

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline oplyser følgende:

 • Udendørs hundetræning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Hundetræning og andre fællesaktiviteter, der foregår på udendørsarealer, kan derfor afholdes, når der ikke samles flere end 10 personer i forbindelse med denne aktivitet og man i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, behørig afstand og hensigtsmæssig opførsel

 Feedback

Sidst opdateret

28.05.2020

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard