Spring til indhold

Lån af kommunale lokaler

Offentlige faciliteter stilles til rådighed for folkeoplysningsaktiviteter, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller fritidsaktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.

Booking af lokalerBooking og aflysning af de godkendte bookinger skal ske via Fritidsportalen.

Du kan oprette bookingforespørgsel på Fritidsportalen under fanen Søg/Book.

Har du ikke fundet lokalet på listen, kan du oprette en Ansøgning om lån af lokaler under fanen Tilskud.

Alle aflysninger skal ske snarest muligt.

Det forudsætter at din forening, virksomhed eller du som privat person er oprettet i Fritidsportalen og har adgang til at logge på.

Du kan tidligst oprette en bookingforespørgsel 72 timer før du skal bruge lokalet. 

Hvis der er spørgsmål til oprettelse af bookingforespørgsler kan Kultur- og Fritidssekretariatet kontaktes via telefon 72363636 eller på mail kulturogfritid@holb.dk

Fritidsportalen

 

 

Hvad er offentlige faciliteter?Offentlige faciliteter stilles til rådighed i idræts- og svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, daginstitutioner, ældrecentre og andre offentlige bygninger på følgende betingelser:

 • At der er tale om folkeoplysningsaktivitet, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.
 • At lokalet/anlægget tilhører Holbæk Kommune, Region Sjælland eller staten.
 • At lokale/anlæg er egnet til de ønskede aktiviteter.
 • At lokale/anlæg er ledigt.
 • At de ønskede aktiviteter kan forenes med lokalets/anlæggets primære aktiviteter.
 • At foreninger, borgergruppe eller lignende stiller en kontaktperson til rådighed, som skriftligt gøres ansvarlig for foreningens eller gruppens benyttelse af lokalet/anlægget.

Ingen offentlige faciliteter må bruges til private arrangementer.

Såfremt der er stillet et offentligt lokale til rådighed for en forening, og det senere viser sig, at lokalet ikke er brugt til foreningens primære formål, vil der blive opkrævet et beløb, svarende til afsnittet: "For erhvervsdrivende/forretningsmæssige arrangementer opkræves der i kommunale lokaler"

Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed.

Lokaler stilles gratis til rådighed med den indretning og det inventar, der er, når de anvendes til deres primære formål.

Kommunens forbehold i forbindelse med benyttelse af kommunale lokalerKommunen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele. Det anbefales, at man søger sig dækket forsikringsmæssigt for eventuelle personskader m.v., som ikke kan henføres under det almindelige grundejeransvar, der påhviler kommunen. Ved overtrædelse eller grov misligholdelse af ordensregler for den enkelte lokaleudbyder, kan tilladelsen til brug af lokalet tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

Lokaleudbyderen forbeholder sig ret til – i fornødent omfang – at ændre eller tilbagekalde givne tilladelser til benyttelse af lokaler.

Da rengøring af kommunens skoler er planlagt efter 200 skoledage og fortrinsvis finder sted om morgenen og i skoletiden, kan disse lokaler ikke forventes at være ny-rengjorte.

Haller tilknyttet skoler kan pr. år give tilladelse til arrangementer af ikke idrætslig karakter, f.eks. fester, udstillinger, messer og lignende.

Arrangementerne skal kunne gennemføres uden gene for skolens undervisning, men aflysning af træningstider kan accepteres i mindre omfang.

De egentlige ordensregler for brug af lokaler udarbejdes af den enkelte lokaleudbyder og udleveres sammen med godkendelsen.

Såfremt et tildelt lokale ikke anvendes som ansøgt, vil godkendelsen bortfalde.

Takster for udlejning af lokalerTakster for leje af lokaler i Holbæk Kommune er angivet i Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, kapitel 4.4.

Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid

 

Regulativ for overnatningsarrangementer i kommunale lokaler • Ved overnatningsarrangementer opkræves et beløb på kr. 35 pr. deltager pr. nat, til dækning af rengøring, renovation, vand, varme m.v.
 • Tilladelsen gives administrativt i forbindelse med stævner eller lignende arrangementer.
 • Der kan ikke stilles faciliteter til rådighed for forplejning, herunder skolekøkkenet.
 • Arrangøren skal påtage sig ansvaret for, at de benyttede lokaler ikke lider skade og i givet fald dække eventuelle skader.
 • Arrangøren gøres bekendt med de brandmæssige krav i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. afsnit 8" og forpligtiges at forskrifterne overholdes.
 • Lokaleudbyderen efterser, at de brandmæssige forskrifter kan overholdes.
 • Lokaleudbyderen orienterer brand- og civilforsvarskontoret om overnatningen.

Link til indmeldelse af midlertidige overnatninger.Feedback

Sidst opdateret

06.11.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen