Spring til indhold

Hvem kan låne udstyret?

For at kunne låne Holbæk Eventbanks udstyr, skal låneren være en godkendt folkeoplysende eller frivillig forening, en almennyttig fond, eller en aktør som modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune. Eventet som man låner udstyret til, skal foregå i Holbæk Kommune og være af en karakter, som kommunen kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne eller anden lovgivning.  

Er man ikke godkendt forening, en almennyttig fond eller en aktør, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune, men ønsker at låne udstyret til et arrangement af ovenfornævnte karakter, skal man kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk

Det er ikke muligt for kommercielle aktører og events, at låne udstyret.  Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen