Spring til indhold

Hvad er offentlige faciliteter?

Offentlige faciliteter stilles til rådighed i idræts- og svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, daginstitutioner, ældrecentre og andre offentlige bygninger på følgende betingelser:

  • At der er tale om folkeoplysningsaktivitet, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.
  • At lokalet/anlægget tilhører Holbæk Kommune, Region Sjælland eller staten.
  • At lokale/anlæg er egnet til de ønskede aktiviteter.
  • At lokale/anlæg er ledigt.
  • At de ønskede aktiviteter kan forenes med lokalets/anlæggets primære aktiviteter.
  • At foreninger, borgergruppe eller lignende stiller en kontaktperson til rådighed, som skriftligt gøres ansvarlig for foreningens eller gruppens benyttelse af lokalet/anlægget.

Ingen offentlige faciliteter må bruges til private arrangementer.

Såfremt der er stillet et offentligt lokale til rådighed for en forening, og det senere viser sig, at lokalet ikke er brugt til foreningens primære formål, vil der blive opkrævet et beløb, svarende til afsnittet: "For erhvervsdrivende/forretningsmæssige arrangementer opkræves der i kommunale lokaler"

Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed.

Lokaler stilles gratis til rådighed med den indretning og det inventar, der er, når de anvendes til deres primære formål.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen