Spring til indhold

Kommunens forbehold i forbindelse med benyttelse af kommunale lokaler

Kommunen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele. Det anbefales, at man søger sig dækket forsikringsmæssigt for eventuelle personskader m.v., som ikke kan henføres under det almindelige grundejeransvar, der påhviler kommunen. Ved overtrædelse eller grov misligholdelse af ordensregler for den enkelte lokaleudbyder, kan tilladelsen til brug af lokalet tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

Lokaleudbyderen forbeholder sig ret til – i fornødent omfang – at ændre eller tilbagekalde givne tilladelser til benyttelse af lokaler.

Da rengøring af kommunens skoler er planlagt efter 200 skoledage og fortrinsvis finder sted om morgenen og i skoletiden, kan disse lokaler ikke forventes at være ny-rengjorte.

Haller tilknyttet skoler kan pr. år give tilladelse til arrangementer af ikke idrætslig karakter, f.eks. fester, udstillinger, messer og lignende.

Arrangementerne skal kunne gennemføres uden gene for skolens undervisning, men aflysning af træningstider kan accepteres i mindre omfang.

De egentlige ordensregler for brug af lokaler udarbejdes af den enkelte lokaleudbyder og udleveres sammen med godkendelsen.

Såfremt et tildelt lokale ikke anvendes som ansøgt, vil godkendelsen bortfalde.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen