Spring til indhold

Baggrund

Lommepengeordningen er etableret for at støtte en positiv udvikling og fastholde unge i uddannelse og beskæftigelse

Udvalgte unge bliver "ansat" 3-4 eftermiddage (4-5 timer) om ugen. Dette sker for at skærpe opmærksomheden på de enkelte unge, så de støttes til en positiv udvikling ift. fastholdelse i et videre uddannelsesforløb og erhvervsbeskæftigelse.

Varigheden af dette tilbud er max. 6 måneder for at sikre en jævnlig udskiftning af de unge.

Frem for at komme med løsningsforslag, hjælper vi således den unge til selv at reflektere sig frem til mulige løsninger. På den måde danner samtalerne grobund for en proces, hvor den unge har stor andel i egen erkendelse og læring - og får mulighed for at opleve selv at bidrag med mulige relevante handlemåder. Dette sker bl.a. ud fra tanken om, at det er den, der laver noget, der lærer noget.

Vores mål er:

  1. At videreudvikle den unges personlige kompetencer ved at træne den unge i at reflektere over sin handlinger og egen situation generelt.
  2. At hjælpe den unge til at opleve indsigt, overblik og sammenhæng i eget liv.
  3. At skabe relation og tillid samt lære den unge og den unges omkringværende system af familie, venner, skole mm. bedre at kende, hvilket bidrager til større forståelse og mulighed for indflydelse.

Dialogen og det tætte samarbejde med den unge sikrer, at den unge bliver lyttet til og taget seriøst - og derved får ejerskab for egen proces. Hos os er etik og respekt for den unge altid i højsædet. Hjørnestenene i det daglige arbejde med de unge er relation, kommunikation, anerkendelse, refleksion og erkendelse.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard