Spring til indhold

60+ foreningspuljen

Der kan søges om tilskud til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter med et socialt sigte, der er målrettet aldersgruppen 60+ år i Holbæk Kommune.

Få tilskud

I Holbæk Kommune har vi en pulje, som støtter udvikling og afprøvning af nye aktiviteter. Aktiviteterne skal være rettet mod den stigende målgruppe af borgere, der er over 60 år.

Det er foreninger, grupper, ildsjæle og brugerråd i kommunen, der kan søge puljen, hvis de ønsker at gøre en særlig indsats for at udvikle tilbud til målgruppen.

Vi vil prioriterer ansøgninger, der med projekter vil afprøve nye aktiviteter og har et socialt sigte.

Ansøgningsproces

Ansøgningen skal indeholde en kort projektbeskrivelse. Der skal også være et budget, som viser, om der er søgt/modtaget andre former for tilskud til projektet, eller om projektet indeholder udgifter/indtægter i form af entré eller deltagerbetaling.

I ansøgningen skal der desuden redegøres for, hvordan aktiviteten skal drives videre efter "opstarts-støtten" ophører.

Der kan sendes ansøgninger løbende, og derfor er der ingen ansøgningsfrister. Der kan gå 1-3 måneder fra ansøgningen er sendt, til den er blevet vurderet og behandlet.

Send ansøgningen til kulturogfritid@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

24.04.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Folkeoplysningsudvalget

Oplysninger om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning møder og referater findes under menuen Råd og nævn under fanen "Politik".

Link til Folkeoplysningsudvalget.

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Holbæk Kommune, Kultur- og Fritidssekretariatet pr. e-mail kulturogfritid@holb.dk.

 

Der er løbende ansøgningsfrist til denne pulje.

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune.

Erklæring til puljeansøgning (docx)

Erklæring til puljeansøgning i (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte idræts- og foreningskonsulent Jens Albagaard via e-mail jensa@holb.dk.