Spring til indhold

60+ foreningspuljen

Der kan søges om tilskud til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter med et socialt sigte, der er målrettet aldersgruppen 60+ år - eller aktiviteter rettet mod flere generationer - i Holbæk Kommune.

Hvem kan søge?     

Folkeoplysende aftenskoler, folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede gruppe, ildsjæle og brugerråd hjemhørende i Holbæk Kommune, som ønsker at gøre en særlig indsats for at udvikle nye tilbud til målgruppen af borgere over 60 år.

Hvad kan der søges til?        

Der kan søges til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter rettet mod borgere, som er 60 år eller ældre eller aktiviteter, rettet mod flere generationer. Det vil ved vurderingen blive vægtet, hvis aktiviteten har et socialt sigte. 

Beslutnings kompetence

Folkeoplysningsudvalget beslutter udmøntningen af puljen. Én gang årligt sender Folkeoplysningsudvalget en orientering om udmøntning af puljen til Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure         

Ansøgninger til puljen sendes via Fritidsportalen. Du skal være 18 år for at søge puljen. Ansøgninger kan sendes løbende. Ansøgninger behandles inden for 1-3 måneder. Du kan sende ansøgningen løbende og du må forvente en sagsbehandlingstid på 1-3 måneder.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • En kort projektbeskrivelse
  • Et budget med alle indtægter og udgifter
  • En beskrivelse af, hvordan der rekrutteres nye deltagere til aktiviteten
  • En beskrivelse af, hvor mange deltagere der forventes og hvor mange gange aktiviteten tænkes gennemført
  • En beskrivelse af, hvilken periode aktiviteten tænkes gennemført
  • En beskrivelse af, hvordan aktiviteten skal gøres permanent efter opstartsperioden

Udbetaling af tilskud

Tilskud bliver udbetalt a conto efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg 60+ puljen i Fritidsportalen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen