Spring til indhold

Aftenskole

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler

Der ydes støtte til aftenskoler, der er oprettet efter folkeoplysningslovens bestemmelser, der opfylder følgende vilkår:

  • At aftenskolernes tilbud er åben for alle – dog kan der under særlige forhold godkendes en bestemt afgrænset deltagerkreds.
  • At der i forbindelse med undervisning og aktivitet er tilknyttet en deltagerbetaling.
  • At undervisningen/aktiviteten opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser.
  • At undervisningen som udgangspunkt skal foregå indenfor Holbæk Kommune, men at aftenskolerne i særlige tilfælde, f.eks. ved specielle undervisningslokaler, kan afholde undervisningen udenfor kommunegrænsen.

 

Ansøgningsfrist:
1. oktober for tilskud til efterfølgende kalenderår.

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Aftenskolerne i Holbæk Kommune

Se udbud af aftenskolehold på www.aftenskole.nu

Ansøgning om undervisningstilskud

Ansøgning om undervisningstilskud 2020 vil skulle søges i Fritidsportalen.

 

Fristen for ansøgning er udsat i forbindelse med at Kommunalbestyrelsen har udsat vedtagelse af budget 2020.

 

Kultur og Fritid giver besked når ansøgning er åben.