Spring til indhold

Aktivitetspulje til Holbæk Havn

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på Holbæk Havn, som et fleksibelt, maritimt byrum.

Ansøgning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: kan søges hele året rundt.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 

Følgende kan søge puljen: Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Puljen prioriterer idéer, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og udvikle området i forhold til én eller flere retninger:

  • Maritime oplevelser
  • Havnen som kultur- og mødested
  • Bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter
  • Friluftsliv


Der kan max. gives 50.000 kr. pr. aktivitet.

 Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen