Spring til indhold

Aktivitetspuljen til Fjord og Havn

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på Holbæk Fjord og Havn, som et fleksibelt, maritimt byrum.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Idéer, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og udvikle området i forhold til én eller flere retninger:

  • Maritime oplevelser
  • Havnen som kultur- og mødested
  • Bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter
  • Friluftsliv

Der kan max. gives 50.000 kr. pr. aktivitet.

Beslutnings kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.

Søg aktivitetspulje til Fjord og Havn i Fritidsportalen

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen