Spring til indhold

Børnekultur

Der kan søges om tilskud til kulturelle arrangementer for, med og af børn i Holbæk Kommune.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til alle ikke-kommercielle, kulturelle arrangementer, som er for, med og af børn. Konkret vil arrangementer som understøtter mødet mellem børn, unge og idrætsudfoldelse blive prioriteret.

Beslutnings kompetence

Tilskud under 40.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Tilskud over 40.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Børnekultur i Fritidsportalen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen