Spring til indhold

Eventpuljen

Der kan søges om tilskud til afholdelse af kulturelle eller sportslige events i Holbæk Kommune.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger og frivillige foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Der kan søge som tilskud til afholdelse af større kulturelle eller sportslige events, som Holbæk Kommune må støtte i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne.

Beslutnings kompetence

Tilskud under 20.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Tilskud over 20.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Tilskud gives som udgangspunkt som en underskudsgaranti. En del af tilskuddet kan dog, hvis ansøger ikke selv kan afholde udgiften, efter aftale med Kultur- og Fritidssekretariatet udbetales forud for arrangementet. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Eventpuljen i Fritidsportalen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen