Spring til indhold

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, it-kompetencer samt nytænkning af foreningsorganisering og innovation.

Udviklingspulje

Vi har i kommunen sat penge af til folkeoplysning. I den forbindelse har vi afsat et årligt beløb til en pulje, der går til udviklingsarbejde med folkeoplysning som mål.

Det er foreninger, grupper og frivillige ildsjæle i Holbæk Kommune, der kan søge puljen. Du skal dog være 18 år for at søge.

I puljen er der fokus på:

  • Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
  • Sundhedsfremmende indsatser
  • It-kompetencer 
  • Nytænkning af foreningsorganisering og innovation

Ansøgningsproces

Ansøgningen skal indeholde en kort projektbeskrivelse. Dertil skal der være et budget, som viser, om der er søgt/modtaget andre former til tilskud til projektet, eller om projektet indeholder udgifter/indtægter i form af entré eller deltagerbetaling.

Puljen kan søges løbende og sendes til Kultur- og Fritidssekretariatet via kulturogfritid@holb.dk.

 

Hvad kan søges?

Der er mange muligheder for søgning, men herunder kan læses om typiske projekter. 

Hvad kan der søges til

Hvad kan IKKE søges til

Nye initiativer med folkeoplysende formål

Byggeri og anlæg

Udviklingsarbejde

Rekvisitter til enkeltpersoner

Enkeltstående arrangementer

Eksisterende aktiviteter

Kulturelle amatøraktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes  af eksisterende tilbud

Kompetencegivende aktiviteter, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende

Aktiviteter af tværgående karakter, herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver

Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang)

 

Udgifter til etablering af ny aftenskole/forening eller udvidelse af kendt folkeoplysende virksomhed

 

Ansøgninger sendes til kulturogfritid@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Folkeoplysningsudvalget

Oplysninger om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning møder og referater findes under menuen Råd og nævn under fanen "Politik".

Link til Folkeoplysningsudvalget.

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Holbæk Kommune, Kultur- og Fritidssekretariatet pr. e-mail kulturogfritid@holb.dk.

 

Der er løbende ansøgningsfrist til denne pulje.

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune.

Erklæring til puljeansøgning (docx)

Erklæring til puljeansøgning i (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte idræts- og foreningskonsulent Jens Albagaard via e-mail jensa@holb.dk.