Spring til indhold

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, nytænkning af foreningsorganisering og innovation samt initiativer i forhold til FN's Verdensmål i foreningslivet.

Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: kan søges hele året rundt.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 

Følgende kan søge puljen: Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Puljen prioriterer følgende indsatsområder:

 • Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
 • Sundhedsfremmende indsatser
 • Nytænkning af foreningsorganisering og innovation
 • Initiativer i forhold til FN’s Verdensmål i foreningslivet

 
Hvad kan der søges til:

 • Nye initiativer med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående arrangementer
 • Kulturelle amatøraktiviteter
 • Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Aktiviteter af tværgående karakter, herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver

 
Hvad kan der IKKE søges til:

 • Byggeri og anlæg
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Eksisterende aktiviteter
 • Kommercielle aktiviteter
 • Kompetencegivende aktiviteter, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang)
 • Udgifter til etablering af ny aftenskole/forening eller udvidelse af kendt folkeoplysende virksomhed

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen