Spring til indhold

Fripladsordning for børn og unge

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Målgruppen er børn og unge under 18 år.

Hvem kan søge

Lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere, sagsbehandlere med flere, som møder børn og unge i hverdagen. Herudover kan foreningsrepræsentanter ligeledes indstille børn og unge til ordningen.

Forældre kan ikke selv indstille sit barn til fripladsordningen.

Tildelingskriterier

• Der må ikke modtages støtte fra anden side, fx via serviceloven eller fra foreninger
• Barnet / den unge må som udgangspunkt ikke have været med i en forening indenfor det seneste år.
• Der skal indhentes udtalelser fra fagpersonale

Der kan som udgangspunkt maksimum bevilges 3.000 kr. årligt til hvert barn. Der kan maksimum bevilges tilskud i 3 år, men tilskud skal fornyes efter hvert år. Der kan i konkrete tilfælde gives dispensation ud over de 3 år.

Beslutningskompetence

Der er udpeget en kontaktpersoner i hvert af de 4 skoledistrikter samt 10. klasses centret, som behandler ansøgninger. Det er kontaktpersonerne i skoledistrikterne, der udmønter og effektuerer den løbende tildeling fra puljen.


Kultur- og Fritidssekretariatet indsamler og fører statistik over ordningens brug og omfang.

Ansøgningsproces

Ansøgning til fripladsordningen skal ske til kontaktpersonerne i skoledistrikterne.

Oversigt over skoledistrikternes kontaktpersonerne

 

Spørgsmål til fripladsordningen kan rettes til Kultur- og Fritidssekretariatet.Feedback

Sidst opdateret

25.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen