Spring til indhold

Fripladsordning

Der kan søges om tilskud til børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, der finder sted i foreninger i Holbæk Kommune

Målgruppen er børn og unge op til 17 år.

Der udpeges en kontaktperson i hvert af de otte skoledistrikter, samt 10. klasses centret, som skal stå for den daglige tildeling.

Det bliver ikke muligt for forældre selv at indstille sit barn til støtte via fripladsordningen. Tildelig skal via distriktskontraktpersonen, som kan kontaktes af eksempelvis en SSP-medarbejder, foreningskonsulenten, en lokal klubtræner eller sundhedsplejen og projekt "Så letter vi".

For at sikre en mere ensartet stillingtagen til, hvem der kan modtage støtte, skal følgende kriterier, for det enkelte barn opfyldes:

  • Der må ikke modtages støtte fra anden side, f.eks. via serviceloven eller fra foreninger.
  • Har barnet / den unge været med i en forening indenfor det sidste år.
  • Har barnet / den unge været med i en forening fra de var 6 år.
  • Udtalelser fra fagpersonale.
  • Henvendelse fra en forening.

Kultur- og Fritidssekretariatet indsamler og fører statistik over ordningens brug og omfang.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen