Spring til indhold

Fripladsordning for børn og unge

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvem kan søge?

Kontaktpersoner i skoledistrikterne og Holbæk Kommunes 10. klasses center kan indstille børn og unge til en friplads. Forældre kan ikke selv indstille deres børn til støtte via fripladsordningen.

Tildelingskriterier:

  • Barnet/den unge må ikke modtages støtte fra anden side, fx via serviceloven eller fra foreninger
  • Barnet / den unge må som udgangspunkt ikke have været med i en forening inden for det seneste år
  • Udtalelser fra fagpersonale
  • Henvendelse fra en forening

Der kan som udgangspunkt maksimum bevilges 3.000 kr. årligt til hvert barn. Der kan maksimum bevilges tilskud i tre år, men tilskud skal fornyes efter hvert år. Der kan i visse tilfælde gives dispensation ud over tre år.

Beslutnings kompetence

Et administrativt udvalg bestående af kontaktpersoner fra skole- distrikter og 10. klasses centret samt Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning til fripladstilskud skal via distriktskontaktpersonerne, som kan kontaktes af eksempelvis en SSP-medarbejder, foreningskonsulenten eller en lokal klubtræner. Foreninger gøres særskilt opmærksom på fripladsordningen og ansøgningsprocessen hvert år.

Udbetaling af tilskud

Det er kontaktpersonerne på skolerne, der udbetaler den løbende tildeling fra puljen. Du finder kontaktpersonerne her.

Oversigt over kontaktpersonerne

Spørgsmål til fripladsordningen kan rettes til Kultur- og Fritidssekretariatet.Feedback

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen