Spring til indhold

Frivilligheds- og Sundhedspuljen

Der kan søges om tilskud til frivillige eller sundhedsfremmende aktiviteter.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemhørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Ikke-kommercielle projekter, som understøtter frivilligt arbejde og/eller sundhedsfremmende aktivitet eller initiativer. Det vægtes positivt, hvis der i ansøgningen er redegjort for den sundhedsmæssige effekt af projektet.

Beslutnings kompetence

Tilskud over 40.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid. Tilskud under 40.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg frivilligheds- og Sundhedspuljen i Fritidsportalen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen