Spring til indhold

Kulturelle arrangementer

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgerne en kulturel oplevelse.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Mindre ikke-kommercielle, kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune, som kommunen må støtte.

Bemærk:

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner Der gives heller ikke tilskud til ansøgere, der har indgået samarbejdsaftaler mv. med Holbæk Kommune om samme arrangement.

Beslutnings kompetence

Ansøgninger bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg, som træffer beslutning om fordeling af puljen. Udvalget for Kultur og Fritid bliver efterfølgende orienteret om fordelingen.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger sendes via Fritidsportalen. Ansøgningen skal indeholde:

En beskrivelse af arrangementet og ansøgers tilknytning til kulturlivet

Et budget samt oplysning om ekstern finansiering. Der lægges endvidere vægt på, om der opkræves en passende entré for arrangementet

Der er frist for ansøgning:

  • 1. februar
  • 1. maj
  • 1. oktober 

Udbetaling af tilskud 

Tilskud gives som udgangspunkt som en underskudsgaranti. En del af tilskuddet kan, dog hvis ansøger ikke selv kan afholde udgiften, efter aftale med Kultur- og Fritidssekretariatet udbetales forud for arrangementet. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest 3 måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Kulturelle arrangementer i Fritidsportalen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

03.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen