Spring til indhold

Kulturelle arrangementer

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgerne en kulturel oplevelse.

Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 

Følgende kan søge puljen: Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune, hvis primære formål er kulturel aktivitet for enten amatører eller professionelle i Holbæk Kommune.

Der kan søges til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, som bliver afholdt i Holbæk Kommune og som udvikler kulturinstitutioner og kulturelle aktører samt samler borgerne om en kulturel oplevelse. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti.

Bemærk, at der som udgangspunkt ikke gives tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner. Der gives ikke tilskud til ansøgere, der har indgået samarbejdsaftaler eller lignende med Holbæk Kommune om samme arrangement.

 

 Feedback

Sidst opdateret

29.04.2020

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte idræts- og foreningskonsulent Jens Albagaard via e-mail jensa@holb.dk.