Spring til indhold

Leder- og instruktøruddannelse

Der kan søges om tilskud til deltagelse i leder- og instruktøruddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

OPDATERING PR. 10. SEPTEMBER 2019

På grund af Holbæk Kommunes aktuelle økonomiske situation er administrationen blevet bedt om at udvise økonomisk tilbageholdenhed i resten af 2019. Derfor er puljerne på kultur- og fritidsområdet midlertidigt suspenderet.

Alle tilskudsansøgninger skal fra starten af 2020 sendes via Fritidsportalen. Du kan holde øje med opdateringer om ansøgningsfrister her på siden.

 


 

Få tilskud til uddannelse

I kommunen har vi en pulje, som går til uddanne ledere, instruktører og trænere i foreninger.

Puljens penge skal gå til at fremme foreningen aktiviteter og sikre kvalitet. Pengene skal ligeledes være med til at fastholde og rekruttere ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

Ansøgningsproces

Der gives tilskud to gange om året. Derfor er der også to ansøgningsfrister, og det er 1. april og 1. oktober.

  • Ansøgninger til 1. april skal omfatte kursusdeltagelse, som er fra perioden 1. september til 28. februar
  • Ansøgninger til 1. oktober skal omfatte kursusdeltagelse, som er fra perioden 1. marts til 31. august

Som foreningen kan i maksimalt få et tilskud, der dækker 75 procent af kursusafgiften efter fradrag for eventuelt anden støtte. Derudover kan I maksimalt få et tilskud på 4000 kroner per leder/instruktør/træner om året.

En forening kan maksimum modtage 30.000 kr. årligt.

OBS: Den endelige størrelse af tilskuddet afhænger dog af det samlede antal ansøgninger i ansøgningsrunden. Såfremt, der er flere ansøgninger end der midler i puljen, vil tilskuddet blive nedsat forholdsvist, så alle ansøgere modtager den samme tilskudsprocent.

Der ydes ikke tilskud til transportudgifter i forbindelse med kurset.

Der gives kun tilskud til kurser der er afholdt og foregået i Danmark.

Der kan også fra Kultur- og Fritidssekretariatets side udbydes kurser.

Det er en betingelse for at modtage tilskud, at foreningen har et CVR nr. tilknyttet en NemKonto.

Ansøgningsfrist:
1. april og 1. oktober
(se øverst for undtagelser)

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.09.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.