Spring til indhold

Lokaletilskud

Der kan søges om lokaletilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven

Holbæk Kommune yder lokaletilskud til børn og unge i frivillige idræts- og fritidsforeninger, samt til voksenundervisning.

Der ydes tilskud til driften af foreningernes egne eller lejede lokaler, herunder lejrpladser – der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Kommunen kan undlade at yde tilskud til:

  • Nye ansøgninger om tilskud, såfremt der kan anvises et egnet kommunalt lokale.
  • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
  • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen.
  • Nye egne lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan der ydes følgende tilskud:

65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Der er udarbejdet en vejledning om hvilke lokaleudgifter der er tilskudsberettigede.

Vejen til lokaletilskud

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Der ydes ikke tilskud for medlemmer over 25 år.

Som udgangspunkt udregnes tilskuddet ud fra de faktiske udgifter, dog kan tilskuddet maksimalt beregnes ud fra en øvre grænse der beregnes ud fra antal aktivitetstimer gange KL's vejledende takst pr. aktivitetstime.

I 2021 er taksten for almindelige lokaler inkl. ridehaller 141,33 kr. pr. time.

I 2022 er taksten for almindelige lokaler inkl. ridehaller 143,74 kr. pr. time.

Ansøgning om lokaletilskud skal ske i Fritidsportalen

Se eller gense webinar om hvordan du på Fritidsportalen udfylder ansøgning om lokaletilskud. 

- der er også gode råd før du starter din ansøgning.Feedback

Sidst opdateret

22.03.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.

Eksempel på beregning af lokaletilskud

Folkeoplysende foreninger støttes med 65% af tilskudsberettigede driftsudgifter til lokaler som foreningen enten ejer eller lejer.

 

Eksempel: Foreningen har i et kalenderår tilskudsberettigede driftsudgifter for 75.000 kr. Foreningen er i alt 90 medlemmer heraf 30 medlemmer er over 25 år. 

 

Beregningen af lokaletilskud ser således ud:

Driftsudgifterne på 75.000 kr. fratrækkes 33% som er andelen af medlemmer over 25 år, (30*100/90). 33% fratrukket 75.000 kr. = tilskudsberettigede beløb på 50.250 kr. 

 

Der ydes 65% af 50.250 kr. = 32.662,50 kr. som er foreningens lokaletilskud.