Spring til indhold

Medlemstilskud

Der kan søges om medlemstilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Ansøgning om medlemstilskud foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at foreningen er oprettet som folkeoplysende forening.

Der er åben for ansøgning om medlemstilskud 2023 i Fritidsportalen. Efter Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 er medlemstilskuddet i 2023 uændret på 220 kr. til medlemmer under 25 år. 

Frist for ansøgning er 15. maj 2023. 

Har du brug hjælp til ansøgning om medlemstilskud i Fritidsportalen kan du se denne video via linket - "Sådan søger du medlemstilskud"

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 

Der ydes medlemstilskud til folkeoplysende foreninger, som er godkendt i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning, efter følgende retningslinjer:

 • Medlemstallet opgøres pr. 31. december
 • Tilskud på 220 kr. gives til medlemmer under 25 år
 • Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra medlemmer under 25 år
 • Medlemstilskud ydes ved et medlems kontingentbetaling for en selvstændig aktivitet/idrætsgren (fx håndbold, fodbold, tennis m.v.)
 • Indbetalingen skal være personlig
 • Medlemmer med bopæl uden for kommunen kan også medtages
 • For handicapforeninger ydes der medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder
 • I foreningens regnskab skal kontingentindbetalingen være anført i indbetaling fra medlemmer under 25 år og indbetaling fra medlemmer over 24 år
 • Det er en betingelse for at modtage tilskud, at ansøgeren har et CVR-nr., hvortil der er tilknyttet en NemKonto
 • Af foreningens godkendte regnskab skal kontingentindbetalingen for medlemsgruppen under 25 år fremgå som en særskilt post. Det godkendte regnskab skal uploades i Fritidsportalen umiddelbart efter årsmødet
 • Ansøgningspraksis er, at Holbæk Kommune udbetaler efter oplysningerne i foreningernes ansøgninger. Foreningerne kontrollerer efterfølgende det udbetalte tilskud. Holbæk Kommune foretager lejlighedsvis stikprøvekontrol, og kan derfor indkalde dokumentation om antallet af foreningens medlemmer


Feedback

Sidst opdateret

23.03.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.