Spring til indhold

Medlemstilskud

Der kan søges om medlemstilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Ansøgninger om medlemstilskud for 2019 foretages i Fritidsportalen. Dette kræver, at man er oprettet som folkeoplysende forening. Frist for ansøgning er 1. april.

Fritidsportalen

 

Der ydes medlemstilskud til folkeoplysende foreninger, som er godkendt i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning på følgende måde:

 • Medlemstallet opgøres pr. 31. december.
 • Tilskud på 220 kr. gives til medlemmer under 25 år. 
 • Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra medlemmer under 25 år.
 • Medlemstilskud ydes ved et medlems kontingentbetaling for en selvstændig aktivitet/idrætsgren. (F.eks. håndbold, fodbold, tennis m.v.).
 • Indbetalingen skal være personlig.
 • Medlemmer med bopæl uden for kommunen kan også medtages.
 • For handicapforeninger ydes der medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder.
 • I foreningens regnskab skal kontingentindbetalingen være anført i indbetaling fra medlemmer under 25 år og indbetaling fra medlemmer over 25 år.
 • Det er en betingelse for at modtage tilskud, at ansøgeren har et CVR-nr., hvortil der er tilknyttet en NemKonto.
 • Af foreningens godkendte regnskab, skal kontingent indbetalingen for medlemsgruppen under 25 år fremgå som en særskilt post. Det godkendte regnskab skal sendes til Kultur- og Fritidssekretariatet umiddelbart efter årsmødet.   
 • Ansøgningspraksis er, at Holbæk Kommune udbetaler efter oplysningerne i foreningernes ansøgninger. Foreningerne kontrollere efterfølgende det udbetalte tilskud. Holbæk Kommune foretager lejlighedsvis stikprøvekontrol, og kan derfor indkalde dokumentation om antallet af foreningens medlemmer.

 Feedback

Sidst opdateret

01.03.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.