Spring til indhold

Andre krav

Projekter skal skabe rum til fællesskab ved at leve op til mindst et af tre kriterier ovenfor. Desuden gælder det at:
  • Projektet skal komme det lokale fællesskab og en bred kreds af borgere til gavn.
  • Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til fx vedligehold, med mindre særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt. Vær derfor opmærksom på, at det kan være udfordringsfuldt at søge om midler til nyplantning af træer. Plantning af træer kræver gartnerfaglig ekspertise, ifm. såvel anlæg, drift i etableringsfasen samt ved den efterfølgende driftspleje, ellers er der risiko for, at der skabes risikotræer.
  • Der gives ikke puljemidler til projekter, som involverer alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.


Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen