Spring til indhold

Tidligere projekter

Rum til fællesskab er en pulje, der har eksisteret siden 2018. Flere projekter har fået tilskud fra puljen, og disse kan du læse mere om på denne side.

Alle projekter, der tidligere har fået tilskud fra puljen, kan du se herunder.

I boksene står der korte informationer, og hvis du trykker på en boks, kan du læse mere om det specifikke projekt.

Multibane Ladegårdsparken

Projektet skal være med til at skabe et fælles udendørsrum for børn og unge i boligområdet.

Tølløse Fælled

Projektet skal give beboere og tilflyttere mulighed for at opleve den bynære natur.

Brinken ved Sølyst

Et smukt naturområde i Jyderup skal genskabes, så det igen bliver et attraktivt samlingspunkt.

Byporte og fartdæmpende foranstaltninger

Projektet skal være med til at øge trafiksikkerheden i området ved Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby og samtidig skabe bedre muligheder for at komme rundt i de tre byer.

Stibelysning i Svampebyen

Med belysning på stien i Svampebyen kan byens borgere færdes sikkert året rundt.

Forskønnelse i St. Merløse

Projektet skal gøre St. Merløse mere attraktiv med bynære naturområder og stibelysning.

Skolesti ved Vipperød

Borgere ønsker at genetablere stien mellem Vallekilde og Vipperød. Stien skal være med til at øge trafiksikkerheden og give mulighed for at opleve naturen i området.

Øasen

Et samlingssted til sociale og sportslige aktiviteter på Orø. Der skal være plads til både børn, unge, voksne og ældre.

Meget mere Merløse

Meget mere Merløse er en kombination af et multifunktionelt idrætsaktivitetsområde og et socialt hyggeområde. Med puljen blev området udvidet yderligere.

Spirefestival vol. 2

Projektet handler om øget fællesskab, kunst og bæredygtighed på Spirefestival. Det sker gennem fire delprojekter.

Vipperød hundelegeplads

Med en social hundelegeplads som samlingssted kan hunde og deres ejere mødes i Vipperøds natur. Projektet har derfor fået tilskud til etablering af pladsen.

Hagested fest- og shelterplads

Med renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads kan alle byens borgere fortsætte med at nyde det lokale samlingssted.

Medlemskab af Fishing Zealand

Visit Holbæk kan med et fortsat medlemskab af Fishing Zealand bidrage til oplevelser i naturen og pleje af miljøet.

Klubhus og fritidsområde

Tuse Næs Jagtforening har fået tilskud til et nyt klubhus og et offentligt fritidsområde med blandt andet et shelter og en hundebane.

Kvindecykling i Holbæk

Et ønske hos Holbæk Cykelsport om flere kvinder i feltet har ført til tilskud, så foreningen nu kan tilbyde lånecykler til interesserede kvinder.

Istandsættelse af Æglageret

Æglageret er et samlingssted, som kræver en istandsættelse, hvis stedet skal bestå. Med penge fra puljen kommer der renovering af tag, bedre møderum og handikapadgang

Et nyt hus for fællesskab

Et visionært pilotprojekt skal være med til at forme udviklingen af et hus, der skaber fællesskab og engageret medborgerskab.

Flådestation ved Filmtorvet

Flådestationen ved Filmtorvet i Holbæk vil med en maritim platform og aktiviteter styrke den sociale tiltrækningskraft og stedet som lokalt samlingssted.

Fodgængerfelt og skolevejstavle

I dette projekt om sikker færden er der søgt penge til fodgængerovergang ved Svinninge skole og Udskiftning af skolevejstavle

Vejbump i Knabstrup

Med etablering af vejbump i Knabstrup øges trafiksikkerheden i byen.

Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup vil øge trafiksikkerheden i byen, og dette bidrager puljen tilskud med.

Lys på Tuse Byvej

Tilskud til projektet gør, at der byens borgere kan færdes sikkert, idet vejen nu vil blive lyst op.


Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen