Spring til indhold

Hvor mange penge kan der søges?

Der kan tildeles op til 2,5 mio. kr. i år 2021. Der er ansøgningsfrist 1. august 2021
  • Der skal minimum søges 50.000 kroner
  • Der er intet maksimalt beløb, men hvis man søger over 100.000 kroner, er der krav om
    medfinansiering.
  • Ansøges der om 100.000 kr. eller derover skal medfinansiering udgøre minimum 10 % af det samlede projektbeløb (budget).
  • Minimum 50 % af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler opnået gennem andre fonde, egne økonomiske midler eller lignende.
  • Midler opnået fra andre puljer eller lign. i Holbæk Kommune tæller med i det samlede projektbeløb(budget), men kan ikke tælles som medfinansiering under puljen Rum til Fællesskab
  • Medfinansiering kan, ud over reelle økonomiske midler for eksempel også bestå af frivillige arbejdstimer, jord fra lodsejere og donation af materialer.
  • Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig.
  • Kun frivillige timer der ligges i udførelsen af projektet efter finansiering er på plads, kan tælles med. Projekt- og mødetimer til ansøgning ol. kan således ikke medregnes.


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard