Spring til indhold

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. Udvalget udvælger hvilke projekter, de anbefaler som modtagere af støtte. Dette indstiller udvalget til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne på følgende måde:

  • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler hvilke projekter, de indstiller til tildeling af midler.
  • Den endelige beslutning tages i enten økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen. Ansøgninger, der indeholder midler til anlæg, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
  • Ansøgere får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen