Spring til indhold

Hvordan søger man?

Du søger puljen ved at udfylde et digitalt skema, som vil være at finde på denne side snarest.

Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en ”Erklæring til puljeansøgning”, hvori det oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringer findes på samme side som ansøgningsskemaet. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet. Der uddeles midler én gang årligt.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.  

 Feedback

Sidst opdateret

09.03.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen