Spring til indhold

I tilfælde af projektændring

Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet
 • Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Hvis ændringer i projektet måtte ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring, hvorefter
  der vil ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne i et tilsagn kan frigives.
 • Hvis ændringerne i projektet har medført, at det samlede projektbeløb (budget) er faldet mere end
  50% anses projektet som et nyt projekt. Vurderingen betyder, at tilsagnet frafalder.
 • Krav om minimumsprocentsatser for medfinansieringen af et samlet projektbeløb (budget) er stadig
  gældende i en projektændring. Er der tildelt i imellem 100.000-200.000 kr. fra puljen gælder kravet om
  20 % stadig. Er der tildelt over 200.000 kr. fra puljen gælder kravet om 10 % stadig.
 • At minimum 50% af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler er stadig gældende i en
  projektændring .


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard