Spring til indhold

Når et projekt afsluttes

Følgende krav er gældende ved afslutning af et projekt der har modtaget penge fra puljen:
 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene
  er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på
  over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved
  støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet
  vedlægges.
 • Hvis de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet
  har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater
  videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et
  arrangement for lokalområderne.


Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard