Spring til indhold

Når et projekt modtager midler

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:
 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, såfremt der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Pengene kan som udgangspunkt først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret. Såfremt ændringer i projektet måtte ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring. Herefter vil der ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne fra tilsagn kan frigives.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
 • Såfremt et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er bevilliget.
 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet vedlægges.
 • Såfremt de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et arrangement for lokalområderne.


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen