Spring til indhold

Når et projekt modtager midler

Der sendes et bevillingsbrev til de ansøgere, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående.
 • Pengene kan først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret.
 • Pengene udbetales, når ansøger har sendt en skriftlig anmodning. Det sker i overensstemmelse med tilsagnet.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater. De kan også udbetales efter projektet er fuldført som refusion.
 • Puljen dækker ikke midler der er afholdt før ansøgere har modtaget et tilsagn om støtte.
 • Pengene udbetales til det CVR-/CPR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år. De skal dertil være afsluttet indenfor to år efter, at beløb er bevilliget.
 • Når projektet er afsluttet, skal der skal sendes et underskrevet regnskab til kommunen. Regnskabet skal dokumentere, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet vedlægges.
 • Ansøgere, der har modtaget penge fra puljen, har en forpligtelse til at formidle projektets erfaringer og resultater. Det skal ske til kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller ved et arrangement for lokalområderne.
 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet. Det kan for eksempel være forsinkelser.
 • Hvis de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgningen og bevillingsbrevet, har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget penge fra puljen, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
 • Nogle projekter har behov for tilladelser fra myndigheder, for at de kan gennemføres. Det kan for eksempel være en landzonetilladelse fra kommunen. I de tilfælde vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen