Spring til indhold

Når et projekt modtager midler

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:
 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
 • Hvis et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne
  gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er
  bevilliget.
 • Hvis Holbæk Kommune ikke modtager en skriftlig anmodning om penge fra ansøger i
  overensstemmelse med tilsagnet inden for de to år, frafalder tilsagnet.


Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard