Spring til indhold

Byporte med mere

Projektet skal være med til at øge trafiksikkerheden i området ved Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby og samtidig skabe bedre muligheder for at komme rundt i de tre byer

De tre byer hører alle under lokalområdet 4440. Der er et ønske om at se Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som en helhed, hvilket afhænger af en bedre forbindelse mellem byerne. En bedre forbindelse kan etableres, hvis trafiksikkerheden øges.

Lige nu er der tæt og tung trafik i området, derfor er der søgt penge til at øge trafiksikkerheden ved at synliggøre by-området ved hjælp af byporte. Desuden ønskes der fartdæmpende foranstaltninger, der skal være med til at sikre byerne yderligere.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 510.000 kroner.



Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard