Spring til indhold

Lys på Tuse Byvej

Tilskud til projektet gør, at der byens borgere kan færdes sikkert, idet vejen nu vil blive lyst op.

Midt på Tuse Byvej, på strækningen mellem Daurehøj nr. 92 og Tuse Ældrecenter nr. 24A, er et sort hul. Et sort hul forstået således, at der her ikke er gadebelysning.

Strækningen er cirka 300 meter, og den er bindeled fra den østlige del af Tuse med skole, institutioner og Brugsen til den vestlige del af Tuse med kirke og forsamlingshus.

Strækningen er en skolevej for elever til og fra skole, ligesom vejen også er en vej for brugere af de aktiviteter, der finder sted i forsamlingshus, præstegård og kirke.

Med lys på vejen vil trafiksikkerheden øges for byens borgere.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 300.000 kroner.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard