Spring til indhold

§ 18 - Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte

Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune via §18-puljen

Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med de frivillige, der arbejder med socialt udsatte medborgere i kommunen. Samarbejdet skal både understøtte hjælp til medborgere i en socialt udsat position og til aktiviteter af forebyggende karakter.

Derfor afsætter Kommunalbestyrelsen hvert år midler til en pulje, som uddeles to gange om året.

Med puljen ønsker Holbæk Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.

Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgning og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i tildelingen.

Kriterier

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Puljen støtter aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger.

Ved støtte fra puljen er det en forudsætning, at:

 • målgruppen er bosiddende i Holbæk Kommune
 • aktiviteten er målrettet socialt udsatte medborgere i bred forstand
 • aktiviteten i overvejende grad udføres af frivillige
   

Når puljen fordeles, vil der blive prioriteret ansøgninger:

 • hvor aktiviteten foregår i samarbejde mellem flere foreninger, lokalfora eller kommunale institutioner
 • hvor aktiviteten fremmer positive sociale relationer
 • hvor aktiviteten fremmer sund kost, bevægelse eller andre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • der har fokus på udvikling - af både nye og eksisterende aktiviteter

Der ydes ikke støtte til:

 • aktiviteter for enkeltpersoner
 • husleje
 • aflønning af faste medarbejdere
 • erhvervsdrivende eller kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold

Der kan i prioriteringen også blive lagt vægt på, om foreningen har egen formue, som vil kunne anvendes til det søgte formål.

 

Nedenfor kan du læse administrationsgrundlaget for §18-Puljen:

Administrationsgrundlaget for §18-Puljen

 

Ansøgningsfrister

Fristerne for ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18-puljen er:

 • 1. maj (ansøgninger for indeværende år)
 • 1. november (ansøgninger for kommende år)

 

Ansøgning

Ansøgning til § 18-puljen sendes elektronisk (som sikker post) via nedenstående link.

Vær opmærksom på, at der fra foreninger og organisationer skal vedhæftes følgende dokumenter:

 • Budget for aktiviteten - Budgettet skal indeholde både udgifter og indtægter samt deltagerbetaling til de aktiviteter, som der søges til
 • Seneste godkendte årsregnskab
 • Gældende vedtægter

Ansøgningsskema til § 18-puljen

Hvis du har spørgsmål til puljen eller ansøgningsskemaet, så sende en mail til Paragraf18-puljen@holb.dk

 

Sammensætning og beslutningskompetence

Alle ansøgninger behandles af §18 Forum, der indstiller til fordeling af puljen. Indstillingen behandles derefter af den administrative §18 gruppe, der træffer den endelige afgørelse.

§18 Forum er sammensat af følgende:

 • En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
 • En repræsentant fra Handicaprådet
 • En repræsentant fra Integrationsrådet
 • En repræsentant fra Udsatterådet
 • En repræsentant fra Ungdomsrådet
 • En repræsentant fra Seniorrådet
 • Tre administrative medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune

Den administrative §18 gruppe består af tre administrative  medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune.

 

Oversigt over tidligere bevillinger  

Du kan i nedenstående lister se, hvilke frivillige sociale organisationer og foreninger som har modtaget § 18 puljemidler

Socialområdet 2021

Ældreområdet 2021

Socialområdet 2022

Ældreområdet 2022

Socialområdet 2023

Ældreområdet 2023Feedback

Sidst opdateret

07.11.2023

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen