Spring til indhold

Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte (§18-puljen)

Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune

COVID-19
For at begrænse smittespredningen, henstiller Holbæk Kommune til, at alle frivillige aktiviteter og arrangementer lever op til de aktuelle retningslinjer samt altid følger myndighedernes råd:

1. God håndhygiejne: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme eller engangslommetørklæde - ikke dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

 

Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med de frivillige, der arbejder med socialt udsatte medborgere i kommunen. Samarbejdet skal både understøtte hjælp til medborgere i en socialt udsat position og til aktiviteter af forebyggende karakter.

Derfor afsætter Kommunalbestyrelsen hvert år midler til en pulje, som uddeles to gange om året.

Med puljen ønsker Holbæk Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.

Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgning og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i tildelingen.

Kriterier

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Puljen støtter aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger.

Ved støtte fra puljen er det en forudsætning, at:

 • målgruppen er bosiddende i Holbæk Kommune
 • aktiviteten er målrettet socialt udsatte medborgere i bred forstand
 • aktiviteten i overvejende grad udføres af frivillige
   

Når puljen fordeles, vil der blive prioriteret ansøgninger:

 • hvor aktiviteten foregår i samarbejde mellem flere foreninger, lokalfora eller kommunale institutioner
 • hvor aktiviteten fremmer positive sociale relationer
 • hvor aktiviteten fremmer sund kost, bevægelse eller andre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • der har fokus på udvikling - af både nye og eksisterende aktiviteter

Der ydes ikke støtte til:

 • aktiviteter for enkeltpersoner
 • husleje
 • aflønning af faste medarbejdere
 • erhvervsdrivende eller kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold

Der kan i prioriteringen også blive lagt vægt på, om foreningen har egen formue, som vil kunne anvendes til det søgte formål.

 

Administrationsgrundlag

 

Ansøgningsfrister

Fristerne for ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18-puljen er:

 • 1. maj (ansøgninger for indeværende år)
 • 1. november (ansøgninger for kommende år)

 

Ansøgning

Ansøgning til § 18-puljen sendes elektronisk (som sikker post) via nedenstående link.

Vær opmærksom på, at der fra foreninger og organisationer skal vedhæftes følgende dokumenter:

 • Budget for aktiviteten
 • Seneste godkendte årsregnskab
 • Gældende vedtægter

 

Ansøgningsskema til § 18-puljen

 

Sammensætning og beslutningskompetence

Alle ansøgninger behandles af §18 Forum, der indstiller til fordeling af puljen. Indstillingen behandles derefter af den administrative §18 gruppe, der træffer den endelige afgørelse.

§18 Forum er sammensat af følgende:

 • En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
 • En repræsentant fra Frivilligrådet
 • En repræsentant fra Handicaprådet
 • En repræsentant fra Integrationsrådet
 • En repræsentant fra Udsatterådet
 • En repræsentant fra Ungdomsrådet
 • En repræsentant fra Ældrerådet
 • Tre administrative medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune

Den administrative §18 gruppe består af tre administrative  medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune.

 

Oversigt over tidligere bevillinger  

Du kan i nedenstående lister se, hvilke frivillige sociale organisationer og foreninger som har modtaget § 18 puljemidler

Socialområdet 2019

Ældreområdet 2019

Socialområdet 2020

Ældreområdet 2020

Socialområdet 2021

Ældreområdet 2021Feedback

Sidst opdateret

30.09.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Akutpulje til corona-relaterede ansøgninger

 • Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgergrupper, der i Holbæk Kommune arbejder på at forebygge ensomhed og fremme livskvaliteten hos socialt udsatte medborgere, som er særlig ramt af de forlængede restriktioner under corona-pandemien.
 • Puljen er særligt målrettet akutte corona-relaterede aktiviteter, som ikke kan afvente de ordinære ansøgningsfrister hhv. den 1. maj (for ansøgninger til indeværende budgetår) og 1. november (for ansøgninger til det kommende budgetår).
 • Andre ansøgere henvises til at søge den ordinære §18 pulje.
 • Der er løbende ansøgningsfrist for akutpuljen og ansøgningerne behandles administrativt på baggrund af administrationsgrundlaget for den ordinære §18 pulje
 • Ansøgninger til akutpuljen udfyldes elektronisk og sendes til paragraf18-puljen@holb.dk Der kan under normale omstændigheder forventes svar inden for to uger.
 • Der er afsat 200.000 kr. til den særlige akutpulje. Det er en midlertidig pulje som bortfalder ved udgangen af 2021.

 

Ansøgningsskema

 

Ved spørgsmål kontakt frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen på chrhh@holb.dk.