Spring til indhold

Uddannelse af ledere og instruktører

Der kan søges om tilskud til deltagelse i uddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Ansøgning om tilskud til uddannelse af ledere og instruktører foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at foreningen er oprettet som folkeoplysende forening.

Frist for ansøgning: 1. februar og 1. august

  • Kurser afholdt 1. halvår (1. januar til 30. juni) søges senest 1. august
  • Kurser afholdt 2. halvår (1. juli til 31. december) søges senest 1. februar

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 

Foreninger kan søge om tilskud til kursusafgifter/deltagergebyrer til kurser afholdt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til forplejning eller transportudgifter i forbindelse med kurset.

Puljens budget fordeles ligeligt mellem de ansøgningsrunder.

Tilskuddets størrelse kan maksimalt udgøre 75 procent af kursusafgiften efter fradrag for eventuel. anden støtte (dog maksimum 4.000 kr. pr. år pr. leder/instruktør/træner).

En forening kan maksimalt modtage 30.000 kr. årligt.

Tilskud udbetales efter indsendelse af dokumentation i form af opkrævning samt dokumentation for betaling.

 Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen