Spring til indhold

Uddannelse af ledere og instruktører

Der kan søges om tilskud til deltagelse i uddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune kan søge om tilskud til uddannelse af ledere samt instruktører/trænere.

Hvad kan der søges til?

Foreninger kan søge om tilskud til kursusafgifter/deltagergebyrer til kurser afholdt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til forplejning eller transportudgifter i forbindelse med kurset. Puljens budget fordeles ligeligt mellem ansøgningsrunderne.

Tilskudsstørrelse

Der kan maksimalt medregnes 4.000 kr. pr. deltager pr. kursus. Den endelige størrelse af tilskuddet afhænger dog af det samlede antal ansøgninger i ansøgningsrunden. Såfremt, der er flere ansøgninger end der er midler i puljen, vil tilskuddet blive nedsat forholdsmæssigt, så alle ansøgere modtager den samme tilskudsprocent. En forening kan maksimalt modtage 30.000 kr. årligt.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristerne for ansøgning om tilskud til kurser er:

Kurser afholdt i 1. halvår (1. januar til 30. juni) kan søges via Fritidsportalen senest 1. august.

Kurser afholdt i 2. halvår (1. juli til 31. december) kan søges via Fritidsportalen senest 1. februar. 

Beslutnings kompetence

Kultur- og Fritidssekretariatet

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter indsendelse af dokumentation i form af opkrævning samt dokumentation for betaling. Indsendelse af dokumentation skal ske via Fritidsportalen.

Søg uddannelse af ledere og instruktører i Fritidsportalen

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.04.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen