Spring til indhold

Udstyrspuljen

Der kan søges om tilskud til udstyr og rekvisitter i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

OPDATERING PR. 10. SEPTEMBER 2019

På grund af Holbæk Kommunes aktuelle økonomiske situation er administrationen blevet bedt om at udvise økonomisk tilbageholdenhed i resten af 2019. Derfor er puljerne på kultur- og fritidsområdet midlertidigt suspenderet.

Alle tilskudsansøgninger skal fra starten af 2020 sendes via Fritidsportalen. Du kan holde øje med opdateringer om ansøgningsfrister her på siden.

 


 

Puljer til udstyr

Der er to typer af puljer til udstyr. Den ene type er tilskud til generelt udstyr og rekvisitter, mens den anden specifikt er til mål, net og hjørneflag. 

 

Pulje 1 - udstyr og rekvisitter 

Hvis I er en folkeoplysende forening i Holbæk Kommune, kan I søge denne pulje, der er tilskud til indkøb af udstyr. 

Vi ønsker, at så mange foreninger som muligt bliver tilgodeset. Derfor prioriterer vi at give tilskud ud fra følgende kriterier:

  • Primært tilskud til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Tilskud til opstart af enten nye aktiviteter i eksisterende foreninger eller opstart af nye foreninger
  • Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk
  • Der tages højde for, hvad foreningen i øvrigt har af udgifter, og der ydes ikke tilskud til anlægsudgifter

 

I kan ansøge ved at udfylde og sende et skema, der er specifikt til denne pulje. Husk også at sende en erklæring om puljesøgning. Begge dokumenter er i bokse på denne side. Der gives tilskud tre gange om året.

 

Ansøgningsfrist: 
1. februar, 1. juni og 1. oktober
(se øverst for undtagelser)

 

Pulje 2 - mål, net og hjørneflag

Hvis I er en folkeoplysende forening i Holbæk Kommune, der bruger udendørs mål, net og hjørneflag, kan I søge denne pulje. Der er nemlig afsat et særligt beløb til dette, som puljen dækker over.

Der er følgende kriterier:

  • Tilskud primært til mål, net og hjørneflag, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Ansøgninger vil blive vurderet ud fra antallet af og standen på mål og net i forhold til antallet af medlemmer i foreningen
  • I Holbæk Kommune indkøber vi mål, net og hjørneflag, således at det er kommunens ejendom - hvis det med tiden derfor bliver nødvendigt at flytte målene til andre steder, kan det ske
  • Der gives ikke tilskud på efterbevilling.

 

I kan ansøge ved at udfylde og sende et skema, der er specifikt til denne pulje. Husk også at sende en erklæring om puljesøgning. Begge dokumenter er i bokse på denne side. Der gives tilskud en gang om året.

I ansøgningen skal I som forening oplyse, om I søger tilskud til erstatning for gamle mål eller om det er en ny form for boldspil i foreningen.

Ansøgningsfrist:
1. februar
(se øverst for undtagelser)

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.09.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.