Spring til indhold

Seneste nyt om COVID-19

I takt med at sundhedsmyndighederne anbefaler og tillader en genåbning af idrætsfaciliteter og -aktiviteter, bliver der også åbnet i Holbæk Kommune.

Status 26. februar

Genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv samt kulturinstitutioner

Den 1. marts lempes nogle af de restriktioner, som har påvirket kulturlivet siden december. Dette betyder at:

 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Du kan finde mere info om genåbningsplanen i aftaleteksten om genåbning.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk eller på telefon 72 36 36 36.

DELVIS NEDLUKNING AF FORENINGSLIVET

Status 10. december 2020.

Grundet udviklingen af Covid-19 lukkes yderligere 30 kommuner ned, heriblandt Holbæk Kommune. Dette har stor betydning for foreningslivet i kommunen.

Der indføres fra 11. december kl. 16 følgende nye retningslinjer og restriktioner. Disse gælder til og med den 3. januar. Dette betyder:

 • Al indendørs idræt lukkes ned i Holbæk Kommune.
 • Udendørs idræt er stadig åbent og kan afvikles når øvrige retningslinjer følges. Da omklædningsrum holdes lukkes skal al omklædning ske hjemmefra.
 • Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder alle uanset alder.

Der kan læses mere om nedlukningen af kultur- og idrætsfaciliteter på Kulturministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål så kontakt gerne Kultur og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk eller på telefon 72 36 36 36 

NYE RETNINGSLINJER OMKRING BRUG AF MUNDBIND OG NEDSÆTTELSE AF FORSAMLINGSFORBUD

Fra den 29. oktober og til 2. januar vil der være krav om mundbind på alle indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Kravet gælder både kunder, besøgende og personale. Kravet gælder IKKE, når man sidder ned. Det gælder heller IKKE for optrædende og udøvere når der optrædes eller dyrkes sport.

Fra mandag den 26. oktober 2020 nedsættes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer. Der er dog indført en vigtig undtagelse for idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Her bevares forsamlingsforbuddet på 50 personer, hvilket betyder, at børn og unge forsat vil kunne dyrke idræt i foreningerne som de gør i dag. For alle over 21 år betyder forbuddet, at man ikke må samles mere end 10 personer.

Det er stadig muligt at gennemføre idrætsarrangementer, koncerter, konferencer mv. med op til 500 deltagere. Her er reglerne stadig, at deltagerne skal være siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende.

 

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside om de nye retningslinjer.

NYT PR. 19. SEPTEMBER OM  FORSAMLINGSFORBUD OG BRUG AF MASKER VED SERVERINGSSTEDER

Status pr. 22. september 2020 

På baggrund af stigende smittetal, har Statsministeriet meddelt, at forsamlingsforbuddet bliver nedsat til 50 personer.  Det betyder at der højst være 50 personer samlet til træningsaktiviteter og lignende.  Der gælder fortsat særlige regler for siddende arrangementer. Der må være op til 500 mennesker til kulturelle arrangementer, hvor man primært sidder ned (fx teaterforestillinger, koncerter, foredrag, banko mv.).

Til alle arrangementer gælder fortsat at både arrangører og deltager skal følger de generelle retningslinjer og anbefalinger fra både sundhedsmyndighederne og fra eget idrætsforbund. Derfor gælder kravene om rum-størrelse også fortsat.  Ved stående arrangementer skal der være mindst 4 m2 pr. deltager, ved siddende arrangementer skal der være mindst 2 m2 pr. deltager.

Et nyt tiltag er, at der skal bæres masker på serveringssteder. Kulturministeriet har udarbejdet et notat, som forklarer hvad dette tiltag betyder i forhold til idrætshaller, teatre, museer og lign. som har serveringsområder. Læs mere her.

Endelig vil vi henvise alle foreninger, kulturaktører og frivillige til at bruge de retningslinjer og vejledninger  som er udarbejdet af Kulturministeriet for genåbning af kulturlivet.

ALLE KOMMUNALE LOKALER OG IDRÆTSHALLER ER NU KLAR TIL AT TAGE  IMOD FORENINGER!

Status pr. 14. august 2020

Som forening skal man dog stadig følge retningslinjer og anbefalinger fra både sundhedsmyndighederne og fra eget idrætsforbund.

Nogle af de vigtigste retningslinjer at være opmærksom på er, at der må højst være 100 personer samlet på samme sted. Desuden skal foreningerne være ekstra opmærksom på, hvor mange kvadratmeter, der skal være tilgængeligt pr. deltager, så der ikke er for mange i lokalet.

De nærmere retningslinjer fremgår nedenfor.

REGULERING AF FORSAMLINGSFORBUDDET

Status pr. 4. august 2020

Når foreningerne snart går i gang med den nye sæson, så skal de være opmærksom på, at forsamlingsforbuddet blev reguleret pr. 7. juli 2020, så der må være højst 100 personer forsamlet.

Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er fortsat gældende. De er beskrevet nedenfor.

 

INDENDØRS IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER GENÅBNER

Status pr. 23. juni 2020

Der er kommet nye, opdaterede retningslinjer for foreningernes brug af kommunale lokaler, der kan ske inden for nedenstående rammer.

Generelt for alle lokaler

 • Alle medarbejdere og personer tilknyttet lokalet skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 • Informationsmateriale om, at personer med symptomer på COVID-19 bør isolere sig i hjemmet, skal være opsat
 • Informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, skal være opsat
 • Informationsmateriale om antal personer i lokalet jævnfør nedenfor skal være opsat
 • Vand og sæbe/håndsprit (mindst 70 procent alkohol) skal være tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere
 • Lokalerne skal være indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer
 • Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne
 • Tidligere udmeldte retningslinjer for rengøring gælder fortsat

Omklædningsrum

 • Der skal være mindst fire kvadratmeter tilgængeligt gulvareal per person i selve brusearealet
 • I resten af omklædningsrummet, hvor personer i det væsentligste sidder ned, må være én person per to kvadratmeter

Cafeteria og andre lokaler

 • Der skal være mindst fire kvadratmeter tilgængeligt gulvareal per person
 • Ved siddende arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, må der være to kvadratmeter tilgængeligt gulvareal per person
 • Deltagerne i arrangementet skal kunne sidde med én meters afstand (målt næse til næse)
 • Lokalet kan holde åbent efter klokken 24.00 for sociale arrangementer, såfremt:
  • deltagerne kender hinanden i forvejen
  • kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet
  • deltagerne i det væsentligste sidder ned
 • Arrangementet skal stadig være indenfor rammerne af kommunens administrationsgrundlag

OBS! Politiet kan påbyde, at arrangementet lukkes, hvis det ikke overholder myndighedernes krav. Politiet kan udstede en bøde, hvis påbuddet ikke efterkommes. 

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet på højst 50 personer gælder fortsat, da lokalerne ikke er privat bolig. OBS! Hvis rummet kun kan rumme 30 jævnfør ovenstående opmåling, så må der kun være 30 personer derinde.

Hvis den, der er ansvarlig for selve arrangementet, er en offentlig myndighed eller omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer, kan der deltage op til 500 personer i et siddende arrangement, såfremt lokalet er stort nok, jævnfør kvadratmeterkrav. Foreningsarrangementer falder ikke under denne kategori.

Betydning for konkret foreningsarrangement

Ovenstående retningslinjer betyder, at en forening må holde en sommerafslutning for medlemmerne inden for følgende rammer:

 • Der må højst være 50 personer (færre, hvis lokalet ikke er stort nok, jævnfør krav om gulvareal)
 • De må blive ved til efter kl. 24.00 - hvis:
  • Deltagerne kender hinanden i forvejen
  • Kun personer, der deltager i arrangementet, skal have adgang til stedet
  • Deltagerne skal i det væsentligste sidde ned
 • Arrangementet skal være indenfor rammerne af kommunens administrationsgrundlag (det er en sæsonafslutningsfest)

 

Status pr. 8. juni 2020

Genåbning af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter kommer til at foregå helt parallelt med myndighedernes udmeldinger og anbefalinger. Indendørsfaciliteterne bliver genåbnet i takt med at de bliver klar til at kunne overholde myndighedernes retningslinjer for rengøring, afstand og hygiejne.

De foreninger, som har faste tider i hallerne, vil blive informeret, når en given hal er genåbnet. Øvrige lokaler fx mødelokaler, multihuse mv. vil også blive genåbnet i takt med, at de bliver klar.

Enkelte haller / lokaler bliver pt. brugt af skoler, som har behov for ekstra lokaler på grund af corona-restriktioner. Disse haller/lokaler kan derfor ikke fuldt ud frigives til foreningsaktiviteter på nuværende tidspunkt

Medarbejderne hos Kultur- og Fritidssekretariatet sidder klar til at besvare henvendelser fra kommunens idrætsfaciliteter og foreninger. De kan kontaktes på mail kulturogfritid@holb.dk eller via hovednummeret 72 36 36 36.

Derudover henvises der til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer på www.coronasmitte.dk. Samt Kulturministeriets retningslinjer på www.kum.dk

Særligt for indendørs idrætsliv

 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Den pågældende idrætsforening/-facilitet kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.
 • I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen.
 • I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, skal hænder (Det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis afsprittes hænder i springgymnastik før og efter en session.
 • DIF/DGI og Firmaidrættens retningslinjer for indendørs idrætsaktiviteter skal følges.

Særligt for Svømning

 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Al udstyr rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

Rengøring i svømmefaciliteter

Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, iagttages følgende:

 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
 • Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum foretages efter hver bruger.
 • Der foretages rengøring af telefoner, radioer og kassesystem, som benyttes af skiftende medarbejdere ved skift fra en medarbejder til en anden.

Særligt for foreningsfitness

 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der skal sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner desinficeres kontaktflader mellem hver benyttelse.

Særligt for Lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og aftenskoleregi

 • ved møder og i undervisningssituationer skal sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne.
 • Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre.

Særligt for Lokaler for amatørteater, amatørorkestre, musikalsk sammenspil (bands) og korsang

 • Foreningen skal fastlægge nærmere retningslinjer for, hvorledes aktiviteterne kan gennemføres under overholdelse af sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om afstand samt gældende restriktioner for indretning af lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og antal deltagere, herunder mulighed for at afvikle dele af aktiviteterne udendørs. Holbæks Kulturskole har udarbejdet sådanne retningslinjer for Kulturkasernen, Elværket og Værftet – se fx her
 • Særligt for korsang bør der iagttages 2 meters afstand mellem udøverne efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Instrumenter og andre materialer bør kun anvendes af én person, eller der bør fastlægges karantænetider for anvendelsen af disse mellem flere personer.

 

GENÅBNING AF UDENDØRS IDRÆTSFACILITETER

Status pr. 4. maj 2020

De idrætsforeninger, som henvender sig til Kultur- og Fritidssekretariat, for at høre, om de må genåbne deres udendørsaktiviteter, får nu hjælp. Kultur- og Fritidssekretariatet vil nemlig på foreningernes vegne kontakte Sundhedsstyrelsens Corona-hotline, og her få en afklaring af, hvor vidt og hvordan, det er forsvarligt at åbne for de enkelte sportsgrene.

Den gradvise genåbning af kommunens idrætsfaciliteter kommer til at foregå helt parallelt med myndighedernes udmeldinger og anbefalinger. Derfor er det bedste råd til idrætsforeningerne, at de kontakter kommunens Kultur- og Fritidssekretariat og får hjælp til, hvor vidt, hvornår og hvordan, de kan komme til at udøve deres sportsgren.

Medarbejderne hos Kultur- og Fritidssekretariatet sidder klar til at besvare henvendelser fra kommunens idrætsfaciliteter. De kan kontaktes på mail kulturogfritid@holb.dk eller via hovednummeret 72 36 36 36.

Derudover henvises der til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer på www.coronasmitte.dk.

Pressemeddelelse:
Udendørs idræt åbner i takt med de nationale retningslinjer

Herunder vil det fortløbende blive offentliggjort, hvilke idrætsfaciliteter - og dermed aktiviteter - der bliver genåbnet.

 

TOILETTER

Status pr. 28. maj 2020

Holbæk Kommune kan genåbne toiletter i de forskellige idrætsfaciliteter, såfremt der er ønske om det fra brugerne. Der er allerede åbnet toiletter visse steder, men flere steder kan komme på tale. Kontakt Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk, hvis du ønsker toiletterne genåbnet.

Omklædnings- og badefaciliteter må fortsat ikke benyttes. Der, hvor toiletterne ligger sammen med omklædning og bad, vil der blive afspærret, så kun toiletterne er tilgængelige.

Genåbning af toiletter kræver overholdelse af retningslinjerne om rengøring fra sundhedsmyndighederne.

Retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om rengøring.

 

JUDO OG JU-JITSU

Status pr. 19. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs judo- og ju-jitsu-træning (kun teknik, ikke kropskontaktunder forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Judo & Ju-Jitsu Union.

Anbefaling fra Dansk Judo & Ju-Jitsu Union.

 

FÆGTNING

Status pr. 18. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs fægtetræning (ikke fægtekampeunder forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Fægte-Forbund.

Anbefaling fra Dansk Fægte-Forbund.

 

KROLF

Status pr. 15. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs krolf under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og DGI.

Anbefaling fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og anbefaling fra DGI.

 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UDENDØRS AKTIVITETER

Status pr. 14. maj 2020

Kulturministeriet har i samarbejde med idrættens store organisationer - DIF og DGI - opdateret de generelle retningslinjer for udendørs aktiviteter. De samlede retningslinjer kan ses af nedenstående link, men hovedpunkterne er disse:

 • Sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger skal stadig følges
 • Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer fastholdes
 • Hold om muligt to meters afstand
 • Udendørs idræt med sporadisk kropskontakt er tilladt
 • Udendørs idræt med kropskontakt (boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv.) kan alene igangsætte træningsaktiviteter
 • Udendørs idræt uden kropskontakt (tennis, ridning, sejlsport osv.) kan genoptage turneringsvirksomhed (forsamlingsforbud skal overholdes)
 • Klassiske indendørs idrætter kan etableres udendørs aktiviteter
 • Kampsport og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler skal fortsat holdes lukket
 • HUSK AT LÆSE RESTEN AF DE OPDATEREDE RETNINGSLINJER (link nedenfor)

Opdaterede generelle retningslinjer for udendørs aktiviteter

 

CYKLING

Status pr. 13. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs cykling under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danmarks Cykle Union.

Anbefaling fra Danmarks Cykle Union

 

PETANQUE

Status pr. 12. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs petanque under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Petanque Forbund.

Anbefaling fra Dansk Petanque Forbund

 

FODBOLD

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs fodbold under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Boldspil-Union.

Anbefaling fra Dansk Boldspil-Union

 

GENERELT OM UDENDØRS FYSISK TRÆNING

Status pr. 11. maj 2020

Sundhedsstyrelsen oplyser, at udendørs træning kan lade sig gøre, så længe foreninger og udøvere overholder følgende retningslinjer:

 • Hold afstand (én meter og højst 10 personer)
 • Undgå kontaktsport
 • Undgå at dele mad med andre
 • Hav god håndhygiejne
 • Brug dine egne redskaber og remedier

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at politiet til enhver tid kan afbryde aktiviteterne, hvis politiet i den konkrete situation skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Herunder hvis der er samlet flere end 10 personer samme sted.

Sundhedsstyrelsen forudsætter, at klubhuse samt toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter stadig er lukkede. Holbæk Kommune vil således ikke åbne op for sådanne.

På denne baggrund kan Holbæk Kommune genåbne kommunale faciliteter til generel udendørs fysisk træning. Det er en forudsætning for denne genåbning, at alle foreninger tilrettelægger deres udendørs aktiviteter inden for de ovennævnte retningslinjer og i overensstemmelse med anbefalinger, som landsforbundene for de enkelte idrætsgrene har udarbejdet.

Genåbningen af udendørs faciliteter gælder fra og med fredag 24. april 2020.

 

SKYDNING

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs skydning under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Skytte Union.

Anbefaling fra Dansk Skytte Union

 

DISC GOLF

Status pr. 11. maj 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs disc golf under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Disc Golf Union.

Anbefaling fra Dansk Disc Golf Union

 

GARDER

Status pr. 29. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs garderaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Landsgarderforeningen samt under hensyntagen til de seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at lærere under ingen omstændigheder må samle de hjemsendte elever fra 6.-10. klasse på eller uden for skolen.

Anbefaling fra Landsgarderforeningen.

 

SPEJDERE

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs spejderaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Anbefaling fra Dansk Ungdoms Fællesråd

 

CRICKET

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs cricket under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Cricket Forbund.

Anbefaling fra Dansk Cricket Forbund

 

ATLETIK OG MOTIONSLØB

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs atletik og motionsløb under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Atletik.

Anbefaling fra Dansk Atletik

 

KANO, KAJAK, RONING

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs kano, kajak og roning under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Kano & Kajak Forbund samt Dansk Forening for Rosport.

Anbefaling fra Dansk Kano & Kajak Forbund

Anbefaling fra Dansk Forening for Rosport

 

TENNIS OG PADEL

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs tennis og padel under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Tennis Forbund.

Anbefaling fra Dansk Tennis Forbund

 

UDENDØRS MODELSPORT

Status pr. 23. april 2020

Holbæk Kommune genåbner kommunale faciliteter til udendørs modelsport under forudsætning af, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med anbefalingerne fra relevante landsforbund.

 

GOLF

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsen oplyser, at det som udgangspunkt ikke er i strid med regeringens restriktioner at spille golf, så længe der alene er tale om udendørs aktivitet på selve banen. Der må ikke være indendørs aktivitet i klubhus og lignende. Brugen af golfbanen skal ske inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer. Derudover skal de øvrigt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen respekteres.

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at politiet til enhver tid kan afbryde aktiviteterne på golfbanen, hvis politiet i den konkrete situation skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19.

 

RIDNING

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline oplyser følgende:

 • Udendørs rideundervisning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer skal dog overholdes. Det samme skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, behørig afstand og hensigtsmæssig adfærd
 • Rideskoleelever må ikke klargøre og pleje hestene inde i stalden i forbindelse med udendørs rideundervisning. Stalden vil i sådanne tilfælde betragtes som et lokale til sports- og fritidsaktiviteter. Rideskolens personale skal derfor selv sørge for at bringe hestene ud og ind af stalden i forbindelse med afholdelse af udendørs rideundervisning
 • Man må gerne som privat opstalder møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov
 • I henhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst to timer fem dage om ugen. Ved motionering forstås for eksempel ridning med rytter eller longering. Det vil sige at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes
 • En ridehal må ikke anvendes til rideundervisning, da der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette omfatter også sports- og fritidsaktiviteter i ridehaller

 

HUNDETRÆNING

Status pr. 20. april 2020

Sundhedsstyrelsens Corona-hotline oplyser følgende:

 • Udendørs hundetræning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Hundetræning og andre fællesaktiviteter, der foregår på udendørsarealer, kan derfor afholdes, når der ikke samles flere end 10 personer i forbindelse med denne aktivitet og man i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, behørig afstand og hensigtsmæssig opførsel

 Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen