Spring til indhold

Hvordan nedlægges en forening

En forening kan nedlægge sig selv på en generalforsamling/årsmøde. Det fremgår af forenings vedtægt, om beslutningen om nedlæggelse af foreningen skal besluttes på et eller to møder. 

Foreningen der nedlægges skal ligeledes slettes fra foreningsregisteret i Fritidsportalen. 

Følgende oplysninger skal sendes til e-mailadressen kulturogfritid@holb.dk for at kunne blive slettet i foreningsregisteret:

  • Referat fra generalforsamling(en)(erne) hvor det fremgå, at der er truffet beslutning om at nedlægge foreningen efter foreningens vedtægt. 
  • Referat skal være underskrevet af dirigenten.
  • Kopi af afsluttende regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
  • Hvis det fremgår af afsluttende regnskab at der er et overskud, skal det fremgå af referatet fra generalforsamlingen, hvilket alment formål beløbet gives til. Formålet er mange gange allerede besluttet og fremgår af foreningens vedtægt.  

 Skulle der være spørgsmål til nedlæggelse af en forening kan Kultur og Fritid kontaktes på kulturogfritid@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

02.08.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen