Spring til indhold

Krav til en forening

Holbæk Kommune har mange aktive foreninger, så der er gode muligheder for at dyrke netop den aktivitet, som du er interesseret i.
 • Der skal være vedtægter.

 • Der skal være et formål med foreningen. Formålet skal fremgå af vedtægterne.

 • Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.

 • Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens formål.

 • Der skal være valgt bestyrelse.

 • Foreningen skal være demokratisk opbygget.

 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab, forpligtende fællesskab og have mindst fem betalende medlemmer.

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Holbæk kommune og foreningens aktiviteter skal primært være forankret i Holbæk Kommune. 

 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig (ikke kommerciel) og kontinuerlig.

 • Ved opløsning af foreningen skal evt. overskud gå til et almennyttigt formål.

 • Børneattester skal foreningen indhente på personer i foreningen der har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.


Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen