Spring til indhold

Krav til individuel støtte

Holbæk Kommune giver økonomisk støtte til lokale talenter. Læs, hvad der skal til for at få del i pengene.

Kriterier, der skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til individuel talentstøtte:

 

 1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 3. Besidde specielle evner inden for det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2-3 år frem.
 5. Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
 6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Eksempler på støttemuligheder:

 

 • Betaling af undervisning og andre udviklingstilbud.
 • Bidrag til rejser i forbindelse med særlige forløb/masterclasses/stævner
 • Bidrag til indkøb af nyt nødvendigt udstyr som for eksempel et instrument eller et sportsredskab
 • Deltagelse i konkurrencer/koncerter/udstillinger mm.
 • Deltagelse i kurser eller uddannelse.
 • Frikøb til træningstid.
 • Mentor-ordning.

 Feedback

Sidst opdateret

15.11.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Ansøgning om talentstøtte

 

 

 

Klik på linket for at åbne ansøgningsformularen.