Spring til indhold

Tilsyn med folkeoplysende foreninger

Folketinget har ændret Folkeoplysningsloven, så kommunerne fremover skal føre tilsyn med om de folkeoplysende foreninger lever op til loven

Folketinget vedtog i 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Holbæk Kommune vil derfor med virkning fra 1. april 2017 iværksætte følgende tilsynsmodel:

 • Varslede foreningsbesøg baseret på stikprøver.
 • Der udtrækkes årligt mindst fem tilfældige foreninger.
  • To foreninger, som modtager medlemstilskud.
  • To foreninger som modtager lokaletilskud.
  • Én aftenskole.
 • Der udvælges årligt minimum to foreninger baseret på en administrativ vurdering.
 • Ved det varslede foreningsbesøg tales med formand og kasserer eller tilsvarende personer.
 • Foreningsbesøget afdækker om foreningsaktiviteterne er i overensstemmelse med foreningens formål og folkeoplysningslovens rammer. Desuden foretages et "service-tjek" af foreningens samarbejde med kommunen generelt, herunder støtte og tilskud.
 • Administrationen har fortsat mulighed for at iværksætte uanmeldte foreningsbesøg, på baggrund af konkret mistanke om aktiviteter, som ikke er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Den skærpede tilsynspligt, jfr. Folkeoplysningsloven, tager lokalt i Holbæk udgangspunkt i en tillidsbaseret tilgang til mødet med de udvalgte foreninger. Derfor gennemføres tilsynet som Servicebesøg hos foreningen. Idéen med et Servicebesøg er, udover at føre tilsyn i forhold til Folkeoplysningsloven, at tilbyde rådgivning og vejledning til foreningen.

 

Arbejdsgang for Servicebesøg (tilsyn)1. Identifikation af udtrukne foreninger

 • Mindst fem tilfældige foreninger udtrækkes jfr. ovenfor (udtrækning sker ved lodtrækning)
 • Mindst to foreninger udvælges administrativt
 • Foreningerne kontaktes og der aftales mødetidspunkt i september med formand og kasserer eller tilsvarende personer, samtidig bedes foreningerne om at indsende følgende, såfremt det er relevant og ikke findes i kommunens journaliseringssystem:
  • Referat fra seneste generalforsamling inkl. formandens beretning
  • Gældende vedtægter
  • Regnskab for det seneste regnskabsår
  • Seneste "oplysninger om foreningen"
  • Seneste afregning af lokaletilskud samt ansøgning om lokaletilskud

2. Forberedelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet gennemgår de ovenfor nævnte dokumenter som forberedelse til besøget og uddyber den vedlagte spørgeramme efter behov

3. Gennemførelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet besøger foreningens repræsentanter og gennemfører en dialog

4. Opfølgning på foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet sørger for at der foreligger et retvisende og fyldestgørende referat af foreningsbesøget
 • Der følges op i forhold til foreningen på evt. aftaler fra foreningsbesøget
 • Når alle foreningsbesøg er gennemført lavet en samlet gennemgang af spørgerammer - konklusion forelægges afdelingsledelsen og den videre proces aftales baseret på konklusionerne fra årets foreningsbesøg
 • Folkeoplysningsudvalget og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” orienteres om konklusionerne fra årets foreningsbesøg

TilskudsmodtagereIfølge Folkeoplysningsloven er Holbæk Kommune forpligtet til at offentliggøre en liste over foreninger i kommunen, der modtager kommunale tilskud og/eller låner kommunale lokaler/arealer iht. loven.

Denne liste viser derfor, hvilke foreninger i Holbæk Kommune, der modtager mindst ét af følgende tilskud: medlemstilskud, lokaletilskud eller undervisningstilskud - og/eller låner kommunale lokaler/arealer. Foreningerne kan endvidere modtage andre kommunale tilskud, men disse er ikke omfattet af Folkeoplysningsloven.

Liste over tilskudsmodtagere (2017)

 

Erklæringer til regnskabNedenfor er et eksempel på og minimumskrav til hhv. ”Bestyrelsens erklæring” samt ”Revisors erklæring” ved aflæggelse af regnskab som tilskudsmodtager i Holbæk Kommune.

Der må gerne tilføjes i erklæringerne, men de skal som minimum indeholde det nedenfor anførte.

Eksempel og minimumskravFeedback

Sidst opdateret

09.01.2019

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard