Tilsyn med folkeoplysende foreninger

Folketinget har ændret Folkeoplysningsloven, så kommunerne fremover skal føre tilsyn med om de folkeoplysende foreninger lever op til loven

Folketinget vedtog i 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Holbæk Kommune vil derfor med virkning fra 1. april 2017 iværksætte følgende tilsynsmodel:

 • Varslede foreningsbesøg baseret på stikprøver
 • Der udtrækkes årligt mindst fem tilfældige foreninger
  • To foreninger, som modtager medlemstilskud
  • To foreninger som modtager lokaletilskud
  • Én aftenskole
 • Der udvælges årligt minimum to foreninger baseret på en administrativ vurdering
 • Ved det varslede foreningsbesøg tales med formand og kasserer eller tilsvarende personer
 • Foreningsbesøget afdækker om foreningsaktiviteterne er i overensstemmelse med foreningens formål og folkeoplysningslovens rammer. Desuden foretages et "service-tjek" af foreningens samarbejde med kommunen generelt, herunder støtte og tilskud
 • Administrationen har fortsat mulighed for at iværksætte uanmeldte foreningsbesøg, på baggrund af konkret mistanke om aktiviteter, som ikke er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven

Der etableres et tilsynsteam i Kultur- og Fritidssekretariatet. Dette team består af to personer. Tilsynsteamet tager samlet på foreningsbesøg og udarbejder en konklusion på foreningsbesøgene.

Det forventes, at ressourceforbruget vil være ca. 20 timer pr. foreningsbesøg (inkl. forberedelse, transport og afrapportering). Foreningsbesøgene forventes gennemført i 2. halvår.

Arbejdsgang for foreningsbesøg (tilsyn)1. Identifikation af udtrukne foreninger

 • Mindst fem tilfældige foreninger udtrækkes jfr. ovenfor (udtrækning sker ved lodtrækning)
 • Mindst to foreninger udvælges administrativt
 • Foreningerne kontaktes og der aftales mødetidspunkt i september med formand og kasserer eller tilsvarende personer, samtidig bedes foreningerne om at indsende følgende, såfremt det er relevant og ikke findes i kommunens journaliseringssystem:
  • Referat fra seneste generalforsamling inkl. formandens beretning
  • Gældende vedtægter
  • Regnskab for det seneste regnskabsår
  • Seneste "oplysninger om foreningen"
  • Seneste afregning af lokaletilskud samt ansøgning om lokaletilskud

2. Forberedelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet gennemgår de ovenfor nævnte dokumenter som forberedelse til besøget og uddyber den vedlagte spørgeramme efter behov

3. Gennemførelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet besøger foreningens repræsentanter og gennemfører en dialog

4. Opfølgning på foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet sørger for at der foreligger et retvisende og fyldestgørende referat af foreningsbesøget
 • Der følges op i forhold til foreningen på evt. aftaler fra foreningsbesøget
 • Når alle foreningsbesøg er gennemført lavet en samlet gennemgang af spørgerammer - konklusion forelægges afdelingsledelsen og den videre proces aftales baseret på konklusionerne fra årets foreningsbesøg
 • Folkeoplysningsudvalget og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” orienteres om konklusionerne fra årets foreningsbesøg


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard