Spring til indhold

Arbejdsgang for Servicebesøg (tilsyn)

1. Identifikation af udtrukne foreninger

 • Mindst fem tilfældige foreninger udtrækkes jfr. ovenfor (udtrækning sker ved lodtrækning)
 • Mindst to foreninger udvælges administrativt
 • Foreningerne kontaktes og der aftales mødetidspunkt i september med formand og kasserer eller tilsvarende personer, samtidig bedes foreningerne om at indsende følgende, såfremt det er relevant og ikke findes i kommunens journaliseringssystem:
  • Referat fra seneste generalforsamling inkl. formandens beretning
  • Gældende vedtægter
  • Regnskab for det seneste regnskabsår
  • Seneste "oplysninger om foreningen"
  • Seneste afregning af lokaletilskud samt ansøgning om lokaletilskud

2. Forberedelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet gennemgår de ovenfor nævnte dokumenter som forberedelse til besøget og uddyber den vedlagte spørgeramme efter behov

3. Gennemførelse af foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet besøger foreningens repræsentanter og gennemfører en dialog

4. Opfølgning på foreningsbesøg

 • Tilsynsteamet sørger for at der foreligger et retvisende og fyldestgørende referat af foreningsbesøget
 • Der følges op i forhold til foreningen på evt. aftaler fra foreningsbesøget
 • Når alle foreningsbesøg er gennemført lavet en samlet gennemgang af spørgerammer - konklusion forelægges afdelingsledelsen og den videre proces aftales baseret på konklusionerne fra årets foreningsbesøg
 • Folkeoplysningsudvalget og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” orienteres om konklusionerne fra årets foreningsbesøg


Feedback

Sidst opdateret

14.12.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen