Spring til indhold

Kulturkasernen

Kulturkasernen er et kraftcenter for den kreative folkeoplysning samt bredde- og amatørkulturen i Holbæk, hvor både kunst, drama, musik, bevægelse, udstillings- og foredragsvirksomhed rummes under samme tag til fælles inspiration og glæde. Kulturkasernen er aktørernes egen arena, hvor det frivillige engagement som udgangspunkt er den bærende drivkraft.

Kulturkasernen har en særlig forpligtelse til at tilgodese og understøtte aktiviteter, som tager udgangspunkt i de skabende kunstarter skuespil, billedkunst, dans og musik.

Besøg Kulturkasernen

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen