Spring til indhold

Startskud 27. marts 2023

I denne uge 13 lød startskuddet til udviklingen af politikken, da en bred opstartsworkshop på Elværket åbnede dørene.

Siddende publikum om runde borde kigger mod scenen, hvor udvalgsformand Ole Hansen står foran og taler i mikrofon.

Omkring 70 kultur- og fritidsaktører, politikere og medarbejder fra kommunen deltog i workshoppen. Her repræsenterede en række aktører forskellige perspektiver og vinkler på en kommende proces og politik.

Ved hvert bord sad en politiker som dirigent og en kommunal medarbejder som referent. Der kom mange forskellige input og ideer, og alle deltagere fik snakket på kryds og tværs med hinanden.

Kultur og fritid favner meget bredt, og frem mod sommer involverer arbejdsgruppen bag politikken derfor endnu flere borgere og sikrer, at vi får så mange stemmer med som muligt.Feedback

Sidst opdateret

03.04.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen