Spring til indhold

Fællesskab, læring og dannelse

Alle mennesker har potentialer, kvaliteter og interesser, der kan gøre os klogere og styrke vores fællesskab. Foreningslivet, kulturlivet og andre interessefællesskaber bidrager positivt til læring, dannelse og forståelse af os selv og andre. Jo flere, der føler sig som en del af et fællesskab, desto stærkere står vi alle. Det aktive medborgerskab er et håndværk, der skal læres, og vi skal skabe de bedste betingelser for, at dette er muligt. Læs eksempler på hvordan vi arbejder med dette herunder.

Hemmelige dyrebander

Café Habibi

Integrationsprojekt i Holbæk B&I

En flygtning fra Eritreas initiativ har ført til et samarbejde mellem Holbæk Bold- og Idrætsforening (HB&I) og DBU Sjælland.


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Tilskud til foreninger

Der er ca. 450 foreninger i Holbæk Kommune. I 2015 modtog 165 af dem tilskud fra kommunen – i alt kr. 3.309.836, fordelt på de 15.403 medlemmer, der er under 25 år. Det samlede antal medlemmer var 30.138.