Spring til indhold

Badevandskvalitet

Holbæk Kommune sørger for, at kvaliteten af badevandet, på udpegede badesteder i kommunen, løbende bliver tjekket i badevandssæsonen fra sidst i maj til 31. august.

Badevandskvalitet

Ved badestederne udtages der prøver af badevandet. Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. I badevandsanalyserne måles blandt andet vandtemperatur, surhed af vand og bakterieindhold.

OBS

Ved kraftige regnskyl kan der ske overløb i vandløbene, og derved en forøgelse at antallet af E.coli og enterokokker. Det frarådes derfor at bade umiddelbart efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer.

Se de enkelte badevandsanalyser

Badevandsprofil

Badevandsprofilen indeholder en generel bedømmelse af badevandet og beskriver de fysiske og sundhedsmæssige forhold på badestedet. Badevandsprofilen indeholder desuden oplysninger om, hvor en eventuel forurening kan komme fra.

Her kan du læse badevandsprofilerne for de enkelte badesteder.

Forurening

Hvis Holbæk Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle dette på et informationsskilt ved adgangen til stranden og på hjemmesiden.Feedback

Sidst opdateret

02.08.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary