Spring til indhold

Vandværksskoven

I Kalvemosen er der to skove: Rørvangsskoven og Vandværksskoven, som er en af Holbæk bys fineste lokaliteter for sangfugle

Rørvangsskoven

Rørvangsskoven nord for Kalvemose Å domineres af asketræer, med en underskov af Hyld og Hvidtjørn, og her findes en ret udbredt urtevegetation domineret af Mose-Bunke. Det er en typisk skov på fugtig bund, og er spændende at færdes i, idet asken er et lystræ, dvs. den lader meget lys passere til skovbunden, hvorved buske og urter kan udvikles.

Vandværksskoven

Vandværkskoven har flere steder karakter af typisk elleskov. Rødellen står ofte med rødderne helt i vand og danner såkaldte elletrunter, der henleder tankerne på tropiske mangroveskove.Feedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen