Spring til indhold

Åmosen

Åmoseområdet består af Store Åmose, mølleområdet fra Bromølle til indløbet i Lille Åmose, og Lille Åmose til udløbet i Tissø

Vestsjællands Grønne Hjerte

Det 8000 ha store dalsystem kaldes også for Vestsjællands Grønne Hjerte, og det består af et sammenhængende kompleks af moser, søer og ådale, som strækker sig fra Sjællands midte til Storebælt.

Det flankeres af et kuperet morænelandskab med vidtstrakte skove, maleriske overdrev og storslåede herregårdslandskaber.

Besøg Naturpark Åmosen

Fra sø til mose

Åmosen var oprindelig en af Danmarks største lavmoser (tilgroet sø).

Tilbage i stenalderen var Åmosen en større sø, hvor der blev drevet en hel del fiskeri. Omkring søen lå adskillige bopladser.

Søen voksede efterhånden til og blev til mose. Det bevirkede, at mange af de spor efter menneskelige aktiviteter blev bevarede, og mosen vurderes i dag at være af international, arkæologisk betydning.

Arkæologiske fund

Tissø-halsringen er nok det mest berømte arkæologiske fund fra Åmose-området.

Halsringen er omkring 31 cm i diameter og sammensat af fire to-snoede guldstænger. Den er fremstillet af næsten rent guld og vejer 1830 gram.

I datidens målestok havde Tissø-halsringen muligvis en værdi svarende til knap 500 køer – en kæmpe formue.

Se Tissø-halsringenFeedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen