Spring til indhold

Dragerup Skov

Dragerup Skov er en privat skov, som ejes af Humleore Skovdistrikt.

Dragerup Skov er en privat skov, som ejes af Humleore Skovdistrikt.

Der henstilles til, at al færdsel i Dragerup Skov sker efter regler for færdsel i private skove.

Eriksholms skove

Ridekort og ridning i skovene

Der udstedes ridekort til alle distriktets skove, som kan købes ved henvendelse til nedenstående mail. Ridekortet er personligt og udstedes for ét kalenderår ad gangen.

Ridning er tilladt på bilfaste veje, som markeret på udleveret kort.

Der henstilles til, at der rides i vejens midterrabat eller i græsrabatten, således at køresporene beskadiges mindst muligt.

I forbindelse med afholdelse af større jagter kan det forekomme, at skovene er lukkede for ridning og anden færdsel. Dette vil være markeret med skilte ved indfaldsvejene.

Søminestationen

Dragerup Skov er også hjemsted for Søminestationen.

Søminestationens to smukke bygninger er opført i 1883 og fungerede indtil 1940 som flådestation med speciale i afprøvning af torpedoer. Senere har stedet været kaserne og depot. I 1996 gennemgik Søminestationen en omfattende restaurering og fremstår i dag som et flot istandsat forsknings- og kursussted.

Besøg Søminestationen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. Dragerup Skov, er du velkommen til at kontakte Humleore Skovdistrikt:

Humleore Skovdistrikt
Humleorevej 21
4140 Borup
Tlf.: 59 43 03 75
E-mail: post@humleoreskovdistrikt.dkFeedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen