Svinninge

Nordvest for Svinninge by ligger 20 tdl. land skov kaldet Bjerregårdsskoven, der blev givet som gave til borgerne i Svinninge af en lokal gårdejer

Bjerregaardsskoven blev indviet den 6. november 1987 af daværende borgmester i Svinninge, Peter Møller Christensen.

Forud for indvielsen var der gået langvarige forhandlinger med den nu afdøde gårdejer Johannes Ewald Petersen, Svinninge, om etablering af skoven.

Johannes Ewald Petersens gave

Desværre kunne J.E. Petersen ikke deltage i indvielsen, men fra sin sygeseng på Kalundborg sygehus sendte han et brev, hvor han udtrykte de varmeste ønsker for, at skoven skulle blive til glæde for kommende generationer:

Det er mig en varmende tanke, at det er på "min" jord hvor skolen også ligger, at skoven skal vokse op, og at børnene gennem "plant et træ" lærer at kende og værne om det, der skal blive deres skov til gavn for hele egnen og til fryd for nye slægter

Skoleskoven

Ved at følge skovens stisystem passerer man Skoleskoven, der består af 32 forskellige træsorter, og i denne oversigt kan du se træarternes placering. Se kort over skoleskoven.

Ved områderne, hvor de enkelte træarter er plantet, står der en infotavle, hvor du kan læse lidt om træet og se tegninger af dets blade og frugter.

Bjerregårdssøen

Mellem Bjerregårdsskoven og Strandvejen er der en 4000m2 sø, som ved sin placering er med til at sætte sit smukke særpræg på området. Søen er udpeget som kommunal fiskesø, hvor du frit kan fiske med stang og snøre.

Besøg den lokale fiskesø

Find vej til skovene

Holbæk Kommune har cirka 258 hektar skov, som drives bæredygtigt og ansvarligt.

Hvis du vil besøge en af skovene, kan du læse mere og finde vej på linket herunder. På linket kan du også læse om hundeskove, skovrejsning og træfældning.  

Holbæks skove (holbaek.dk)

 

Senest opdateret 18-04-2024