Tuse

Tuse Enge er et ca. 8 ha stort naturområde, som består af en delvis tilgroet mose, græssede enge og en lille elleskov

En trampesti går hele vejen rundt om den græssede eng, og der er mulighed for en afstikker ind i mosen, som er tilgroet med pilekrat. Her er anlagt primitive broer på de mest våde steder.

Der findes også et fugletårn i området, som er værd at besøge.

Kalvemose Å

Tuse Enge afgrænses på sydflanken af Kalvemose Å, som her har et ureguleret og snoet forløb.

Takket være spildevandsrensning og miljøvenlig vedligeholdelse lever her i dag en varieret bestand af smådyr samt mange ørreder.

Se på fugle i Tuse Enge

Fiskehejren er meget almindelig langs Kalve Å og i Tuse Enge, hvor den søger sin føde. Fisk og frøer er dens foretrukne bytte.

Der er også en koloni af ynglende gråkrager i området, og hvis du er heldig, ser du måske rovfugle som Musvåge, Tårnfalk og Rørhøg.

Musvit, Blåmejse og Halemejse er almindelige småfugle i området.

Du kan læse mere om de enkelte fuglearter på Dansk Ornitologisk Forening

Maj-juni måned byder Tuse Enge på en af Holbækegnens bedste muligheder for at høre nattergalen både dag og nat.

Hør Nattergalen slår sine triller

Sådan finder du Tuse Enge

Kør til Tuse og drej ad Butterupvej mod Butterup i lyskrydset.

Nogle få hundrede meter nede ad Butterupvej drejes til højre ad Kløvervænget, hvor der kan parkeres for enden af vejen. Herfra er der et par hundrede meter til området.

Senest opdateret 18-04-2024