Spring til indhold

Holbæk Kommune måler idrætsaktiviteter

Holbæk Kommune måler i den kommende tid aktiviteten på udvalgte idrætsfaciliteter. Projekt "Aktivitetsmåling i idrætshaller" foregår i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Holbæk Kommune har indgået en toårig samarbejdsaftale med Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Aftalen går ud på, at vi måler aktiviteten i en række udvalgte idrætshaller.

Fra samarbejdsaftalens start har otte idrætshaller i Holbæk Kommune har givet tilsagn om at være med i projektet "Aktivitetsmåling i idrætshaller". I løbet 2020 vil de resterende idrætshaller få opsat aktivitetskameraer så der aktivitetsmåles i alle idrætshaller i Holbæk Kommune.  

Her kan du læse mere om projektet.

Med aktivitetsmålingen får Holbæk Kommune indblik i brugen af idrætsfaciliteterne. Målingerne kan bruges til at optimere den måde, faciliteterne bruges på og til at finde potentiel, ledig tid.

Hvordan anvender vi aktivitetsmålingen?Det datamateriale, som aktivitetsmålingerne leverer, bruger Holbæk Kommune til analyse og statistik i Kultur- og Fritidssekretariatet. Statistikken over, hvor meget den enkelte idrætsaktivitet bliver benyttet, sender Holbæk Kommune til de idrætshaller, som får målt aktiviteten.

Aktivitetsmålingerne sammenholdes med data fra bookinger i Fritidsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Holbæk Kommune offentliggøre statistikker på denne side under overskriften "aktivitetsmåling - rapport". Holbæk Kommune deler ligeledes statistikkerne med Lokale og Anlægsfonden.

Lokalt vil aktivitetsmålingerne være med til at give et bedre overblik over udnyttelse af lokalerne. Det betyder, at hallernes brugerråd får et bedre grundlag, når de skal fordele lokalerne.

For Holbæk Kommune som helhed vil aktivitetsmålingerne kunne give et samlet overblik på tværs af alle idrætsfaciliteter i kommunen og dermed en optimerede benyttelse af lokalerne.

Ved at deltage i forsøgsprojektet med aktivitetsmålingerne bidrager Holbæk Kommune til udviklingen og benyttelsen af fremtidens idrætsfaciliteter på landsplan i samarbejde med LOA.

Såfremt aktivitetsmålingerne viser gentagne forskelle mellem booket tid og benyttet tid, vil Kultur- og Fritidssekretariatet tage initiativ til en dialog med den konkrete idrætsfacilitet og forening.

Hvornår måler vi aktiviteten?Fra medio september 2019 vil Holbæk Kommune som forsøg måle aktiviteten i en begrænset del af de idrætsfaciliteter, som stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger i Holbæk Kommune.

Aktivitetsmålingen er aftalt med LOA frem til juni 2020.

Målingerne sker i idrætsfaciliteternes normale åbningstider, alle ugens dage.

Hvordan måler vi aktiviteten?Et kamera indsamler hvert kvarter aktivitetsdata over hvor mange personer, der er tilstede i fx en hal, på et givent tidspunkt. 

I praksis sker det ved at kameraet tager et fotografi og tæller antallet af personer, der er på billedet. Fotoet er anonymiseret ved sløring således, at ingen personer kan identificeres.

Det er udelukkende Holbæk Kommune (som dataansvarlig) og Webitall ApS (som databehandler), der har adgang til aktivitetsmålingens datamateriale.  

Hvor måler vi aktiviteten?Aktivitetsmålingen er som forsøg aftalt med 9 idrætshaller i Holbæk Kommune.

Samtidig med at at vi opsætter og installerer målerudstyret på faciliteterne, skilter vi ved alle indgange til det område, der måles på. Vi ophænger ligeledes relevant information til de brugere og besøgende, der benytter faciliteten. 

Se information og skiltning her

 • Jernløse hallen, halgulvet
 • Jyderup hallen, halgulvet + multihal, billard og skydebane
 • Orø hallen, halgulvet + skydebane
 • Mørkøv hallen, halgulvet
 • St. Merløse Fritidscenter, halgulvet
 • Svinninge Sportscenter, halgulvet + multihal, billard
 • Tuse Næs hallerne, halgulvet
 • Tølløse hallen, halgulvet + skydebane
 • Vipperød hallen, halgulvet

 

 

Baggrund for projekt aktivitetsmålingI 2017 deltog Holbæk Kommune i en landsdækkende undersøgelse, ”Fremtidens idrætsfaciliteter”, med Syddansk Universitet og Lokale- og anlægsfonden. Foruden Holbæk Kommune deltog yderligere 22 kommuner i undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var blandt andet at afdække benyttelsesgraden i - og brugernes tilfredshed med - kommunernes idrætsfaciliteter.

I oktober 2017 forelå resultatet af undersøgelsen. (På dette link kan du åbne undersøgelsen i pdf-udgave)

Generelt viste undersøgelsen på landsplan, at ca. 25-30% af booket haltid ikke blev benyttet. Samme billede gjorde sig gældende i Holbæk Kommune.

I forlængelse af undersøgelsens præsentation blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både selvejende og kommunale idrætshaller.

En af arbejdsgruppens opgave var at pege på løsninger der kunne optimere benyttelsen af idrætshallerne.

På baggrund af undersøgelsen ”Fremtidens idrætsfaciliteter” og arbejdsgruppens anbefalinger blev det besluttet at foretage aktivitetsmåling i udvalgte idrætshaller i Holbæk Kommune.

I slutningen af 2018 fik Holbæk Kommune mulighed for at deltage i projekt med LOA om aktivitetsmåling.

Aktivitetsmålingen skal derfor være med til at give information til planlægning og optimal benyttelse af idrætsfaciliteterne.

Aktivitetsmåling - rapportRapporten viser:

 • Samlet udnyttelse af alle faciliteter med aktivitetsmåling
 • Udnyttelse pr. facilitet
 • Booket tid pr. aktivitetstype
 • Aktivitet uden booking i alle faciliteter med aktivitetsmåling 

Rapporten indeholder data fra og med november 2019.

Der er forbehold for bookingerne af lokalerne i perioden frem til 1. april 2020, da det er første år med Fritidsportalen i Holbæk Kommune. Det betyder, at ikke alle bookinger er foretaget i Fritidsportalen. Udnyttelsesgraden frem til 1. april 2020 skal derfor ses som en trend og ikke et fuldt udtryk for den faktiske anvendelse i forhold til foretagne bookinger.  

Klik for at åbne rapportenFeedback

Sidst opdateret

04.03.2020

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Information til brugerne i idrætshallerne

Der vil være opsat information i hver idrætshal til

Undersøgelse fra Syddansk Universitet og anbefalinger fra arbejdsgruppe

På nedenstående link får du adgang til rapporten fra Syddansk Universitet samt arbejdsgruppens anbefalinger.

Med resultatet fra Syddansk Universitets undersøgelse blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra idrætshallerne i Holbæk Kommune.

Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til Udvalget for Kultur og Fritid.  

Link til undersøgelsen udført af Syddansk Universitet og arbejdsgruppens anbefalinger.