Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter

Holbæk Kommune måler aktiviteter i idrætsfaciliteter.

Holbæk Kommune aktivitetsmåler på halvgulve, gymnastiksale, multisale, padelbaner og kunstgræsbaner. 

Her kan du læse mere om aktivitetsmålingerne. 

Med aktivitetsmålingen får Holbæk Kommune indblik i brugen af idrætsfaciliteterne.

Målingerne vil være med til at understøtte brugen af idrætsfaciliteterne og til at optimere den måde, faciliteterne bruges på og til at finde potentiel, ledig tid.

Det datamateriale, som aktivitetsmålingerne leverer, bruger Holbæk Kommune til analyse og statistik i Kultur- og Fritidssekretariatet. Statistikken over, hvor meget den enkelte idrætsaktivitet bliver benyttet, sender Holbæk Kommune til de idrætshaller, som får målt aktiviteten.

Aktivitetsmålingerne sammenholdes med data fra bookinger i Fritidsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Holbæk Kommune offentliggøre statistikker på denne side under overskriften "aktivitetsmåling - rapport". Holbæk Kommune deler ligeledes statistikkerne med Lokale og Anlægsfonden.

Lokalt vil aktivitetsmålingerne være med til at give et bedre overblik over udnyttelse af lokalerne. Det betyder, at hallernes brugerråd får et bedre grundlag, når de skal fordele lokalerne.

For Holbæk Kommune som helhed vil aktivitetsmålingerne kunne give et samlet overblik på tværs af alle idrætsfaciliteter i kommunen og dermed en optimerede benyttelse af lokalerne.

Ved at deltage i forsøgsprojektet med aktivitetsmålingerne bidrager Holbæk Kommune til udviklingen og benyttelsen af fremtidens idrætsfaciliteter på landsplan i samarbejde med LOA.

Såfremt aktivitetsmålingerne viser gentagne forskelle mellem booket tid og benyttet tid, vil Kultur- og Fritidssekretariatet tage initiativ til en dialog med den konkrete idrætsfacilitet og forening.

Målingerne sker i idrætsfaciliteternes normale åbningstider, alle ugens dage.

Oversigten over idrætsfaciliteter kan ses under menupunktet "Hvor måler vi aktiviteten".

 

Et kamera tager hvert kvarter et foto af, hvor mange personer, der er til stede i f.eks. en hal. Systemet foretager herefter automatisk og inden for 30 min en definitiv sløring af personer på billederne.   

Aktivitetsmålingerne foretages af Webitall ApS for Holbæk Kommune. Det er udelukkende Holbæk Kommune (som dataansvarlig) og Webitall ApS (som databehandler), der har adgang til det datamateriale, der generes i forbindelse med målingerne. 

Målingerne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler. Ønsker du at læse mere om, hvordan Holbæk Kommune behandler personoplysninger, kan du klikke her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/

Der aktivitetsmåles i 20 idrætshaller i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune skilter vi ved alle indgange til det område, der måles på. Der er ophængt information til de brugere og besøgende, der benytter faciliteten. 

Se information og skiltning her

HallMonitor - tjekliste til fejlsøgning

 • Absalonskolen, boldsal, gymnastiksal
 • Bjergmarkshallen, halvgulvet, gymnastiksal
 • Gislinge hallen, halvgulvet
 • Hagested hallen, halvgulvet
 • Holbæk Seminarium, boldhallen, gymnastiksal
 • Holbæk Sportsby, multihal, badmintonhal, tennishal, bordtennis
 • Holbæk Sportsby, otte padelbaner, to kunstgræsbaner
 • Jernløse hallen, halgulvet
 • Jyderup hallen, halgulvet, multihal, sal på 1. sal og skydebane
 • Knabstrup hallen, halvgulvet
 • Orø hallen, halgulvet, skydebane
 • Mørkøv hallen, halgulvet, gymnastiksal
 • St. Merløse Fritidscenter, halgulvet
 • Stestrup Fritidsgård, halvgulvet
 • Svinninge Sportscenter, halgulvet, multihal, billard, gymnastiksal og E-sport
 • Tuse hallen, halvgulvet, gymnastiksal
 • Tuse Næs hallerne, halgulvet
 • Tølløse hallen, halgulvet, skydebane
 • Undløse hallen, halvgulvet
 • Vipperød hallen, halgulvet

MTB spor:

 • Dragerup skov
 • Holbæk Sportsby

I 2017 deltog Holbæk Kommune i en landsdækkende undersøgelse, ”Fremtidens idrætsfaciliteter”, med Syddansk Universitet og Lokale- og anlægsfonden. Foruden Holbæk Kommune deltog yderligere 22 kommuner i undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var blandt andet at afdække benyttelsesgraden i - og brugernes tilfredshed med - kommunernes idrætsfaciliteter.

I oktober 2017 forelå resultatet af undersøgelsen. (På dette link kan du åbne undersøgelsen i pdf-udgave)

Generelt viste undersøgelsen på landsplan, at ca. 25-30% af booket haltid ikke blev benyttet. Samme billede gjorde sig gældende i Holbæk Kommune.

I forlængelse af undersøgelsens præsentation blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både selvejende og kommunale idrætshaller.

En af arbejdsgruppens opgave var at pege på løsninger der kunne optimere benyttelsen af idrætshallerne.

På baggrund af undersøgelsen ”Fremtidens idrætsfaciliteter” og arbejdsgruppens anbefalinger blev det besluttet at foretage aktivitetsmåling i udvalgte idrætshaller i Holbæk Kommune.

I slutningen af 2018 fik Holbæk Kommune mulighed for at deltage i projekt med LOA om aktivitetsmåling.

Aktivitetsmålingen skal derfor være med til at give information til planlægning og optimal benyttelse af idrætsfaciliteterne.

Aktivitetsmålingen skal ses i fire forskellige rapporter som kan vise:

 • Samlet udnyttelse af alle faciliteter med aktivitetsmåling
 • Udnyttelse pr. facilitet
 • Booket tid pr. aktivitetstype
 • Aktivitet uden booking i alle faciliteter med aktivitetsmåling 

 Klik for at åbne rapporten (På grund af tekniske problemer er rapporten ikke tilgængelig)

Rapport MTB spor viser:

- Samlet benyttelse af sporet.
- Mulighed for at se hverdag og weekend
- Mulighed for valg af periode
- Antal pr. time fordelt på dagen.

 

Senest opdateret 07-11-2023